Svenska officerare utbildar maliska kollegor

Klockan är 06.25 och den maliska stridsgruppen ställer upp på fotbollsplanen. Strax kommer respektive enhet att lämna av till sin bataljonschef som sedan lämnar över till den franska överstelöjtnanten. Dagens träning kan börja.

Utbildning i skjutställningar. Foto: Försvarsmakten
Det nordisk – baltiska Ukompaniet hälsar på "sitt" kompani för första gången. Foto: Försvarsmakten
Plutonsordergivning med enklare terrängmodell inför plutonseldöverfall. Foto: Försvarsmakten
Utbildning i VCP (vehicle check point). Foto: Försvarsmakten
Malisk kulspruteskytt. Foto: Försvarsmakten

Scenen utspelar sig varje dag på den maliska kadettskolans fotbollsplan och är startskottet för dagens träning, som alltid börjar med fysisk träning. Svenskarna från 32:a underrättelsebataljonen varierar morgonträningen mellan klassisk svensk "Brak" och löpning med och utan utrustning. Ibland bryts mönstret av en och annan fotbollsmatch som brukar förvandla 2:a plutonen ur 3:e kompaniet från att vara en skyttepluton till ett väloljat fotbollslag.

Svenskarna som ingår i EUTM Mali har nu varit på plats i cirka åtta veckor sedan de löste av den första kontingenten. Första skedet, som innebar träning av enskild soldat upp till grupp, har avslutats och träningen har sedan någon vecka tillbaka fokuserat på att få plutonen att fungera. Det övas på försvar, anfall, eldöverfall och områdeskontroll. Mycket tid läggs på att träna de afrikanska kollegorna i hur man uppträder på bästa sätt mot en irreguljär motståndare som använder sig av IED:er* i sitt modus operandi.

Återkommande träning varje vecka är utbildning i LOAC (Law on Armed Conflict) och sjukvårdsutbildning vilket bland annat innebär att lära de maliska soldaterna hur man ska uppträda mot civilbefolkningen och eventuella motståndare som man tagit till fånga samt hur man räddar livet på en skadad kollega i en stridssituation.

Att som svensk soldat iträda den något ovana rollen som lärare har varit utmanande och lärorikt. Soldaterna arbetar i vanliga fall som ställföreträdande gruppchefer och jägarsjukvårdsmän på en underrättelsepluton och brukar övas i respektive befattning. Nu när rollerna är omvända tvingas de att se saker och ting ur andra perspektiv.
Soldaterna är efter halvtid positiva till den nya rollen och de känner att de utvecklas då de tvingas att grundligt tänka igenom bland annat stridsteknik på grupp och plutonsnivå när de planerar lektioner. Detta gör att de i sin tur tar med sig en fördjupad kunskap till plutonen där hemma och in i sina respektive befattningar.

Officerarna är nöjda med vad de ser då soldaterna utbildar sina afrikanska kollegor.
- Det märks tydligt att de svenska soldaterna varit anställda i flera år då de visar att de kan sitt yrke utan och innan. Det som saknas är den pedagogiska utbildningen, där blir det lite "on the job training" vilket har fungerat bra. Våra europeiska kollegor är mycket nöjda när de ser den utbildning som våra soldater bedriver, säger major Johan Rudhe, chef för 3:e utbildningskompaniet, även kallat Nordic Baltic Training Team.

Snart växlar det nordisk- baltiska kompaniet upp en växel och börjar träna det maliska 3:e skyttekompaniet så att det kan börja fungera som ett kompani. En vecka med strid i bebyggelse skall även hinnas med, innan det är dags för slutövning.

*IED; Improvised Explosive Device.