Spaningssoldater förenas i stridsövning

För första gången övar heltidsanställda och deltidsanställda spaningssoldater på Livgardets sjunde bataljon strid tillsammans.
– Det är en pluton, men olika anställningsformer, säger plutonchefen Anders Wilson.

Denna gång fick de deltidsanställda soldaterna öva fyra veckor tillsammans med sina heltidsanställda kollegor. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Spaningssoldaterna ska i första hand inhämta information om motståndaren och undvika att hamna i strid. Men om det uppstår en stridssituation måste soldaterna kunna lösa det på ett bra sätt eftersom grupperna ofta är små och befinner sig långt ifrån sitt förband. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
”Motivationen är hög och det märks att de som arbetar här verkligen vill vara här” säger soldaten Karl Prim. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Innan sommaren bestod spaningsplutonen på sjunde bataljonen endast av officerare och deltidsanställda soldater men efter semestern påbörjade de första heltidsanställda soldaterna sin anställning. Träningen för de heltidsanställda har pågått sedan dess och nu får de för första gången öva tillsammans med sina deltidsanställda kollegor.

– Det känns bra att få igång detta. Vi har varit vilande ganska länge, men nu börjar det få fart, säger Anders Wilson.

Eftersom de deltidsanställda bara har möjlighet att öva under kortare perioder, när de är inkallade, så är det extra viktigt att soldaterna får möjlighet att träna sin personliga färdighet och samspelet med resten av gruppen.

– Men det är minst lika viktigt att bygga upp en förbandsanda, säger Anders Wilson.

Från deltid till heltid

Karl Prim är en av soldaterna i spaningsplutonen. Han var deltidsanställd från början, men valde att ta anställning på heltid.

– I början jobbade jag här för att jag ville göra något annorlunda på fritiden. Det var stimulerande både fysiskt och mentalt och det kändes som att jag behövdes. Nu behöver jag inte så mycket mer på fritiden eftersom jag får det mesta i jobbet. Jag lär mig massor om ledarskap och pedagogik på gruppnivå och kan ta det lugnt när jag är ledig. Jag ångrar inte en dag, säger Karl Prim.

Lediga platser

Spaningsplutonen på Livgardets sjunde bataljon är fortfarande under uppbyggnad och i slutet av året eller nästa år räknar man med att rekrytera fler deltids- och heltidsanställda soldater.

– Nästa år påbörjar vi även befattningsskedet för våra anställda soldater. Då kommer de att specialisera sig och bli skarpskyttar, signalister, fordonsförare, eldledare med mera, säger Anders Wilson.

Se filmen från övningen på vår facebooksida (länken till höger).