Säker punkt för stöd

Under några dagar i blandat höstväder övar Marinbasens basskyddskompani en av sina viktiga uppgifter, att hålla skyddade och säkra platser för att de marina stridande förbanden ska kunna få logistiskt stöd.

Line Bengtsson verkar som signalist och tar emot och skickar meddelanden från platsen där kompaniledningen befinner sig
Line Bengtsson verkar som signalist och tar emot och skickar meddelanden från platsen där kompaniledningen befinner sig. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
I syfte att behålla god säkerhet kring området skickas en patrull iväg för att kontrollera några privatpersoner som grillar i närheten
I syfte att behålla god säkerhet kring området skickas en patrull iväg för att kontrollera några privatpersoner som grillar i närheten. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Anna-Kajsa Lundberg, signalist, förmedlar ett nyss ankommet meddelande till plutonchefen. ”Det går bättre och bättre för mig, jag får dessutom koll på det som händer och får en bra förståelse för det stora hela, varför grupper är där de är”, säger Anna-Kajsa
Anna-Kajsa Lundberg, signalist, förmedlar ett nyss ankommet meddelande till plutonchefen. ”Det går bättre och bättre för mig, jag får dessutom koll på det som händer och får en bra förståelse för det stora hela, varför grupper är där de är”, säger Anna-Kajsa. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Plutonchefen David Ceder ser till att säkerheten upprätthålls från sin ledningsplats. Just nu är hela hans pluton engagerad utför olika typer av uppdrag i syfte att hålla platsen öppen och ge möjlighet att ta emot sjöstridskrafter
Plutonchefen David Ceder ser till att säkerheten upprätthålls från sin ledningsplats. Just nu är hela hans pluton engagerad utför olika typer av uppdrag i syfte att hålla platsen öppen och ge möjlighet att ta emot sjöstridskrafter. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Basskyddskompaniet har nyligen fått ett tillskott i två pansarterrängfordon vilket ger möjligheten att uppträda i betydligt högre hotnivå. Hans Rosenqvist är en av de utbildade förarna och Annie Hellgren verkar som skytt under övningen
Basskyddskompaniet har nyligen fått ett tillskott i två pansarterrängfordon vilket ger möjligheten att uppträda i betydligt högre hotnivå. Hans Rosenqvist är en av de utbildade förarna och Annie Hellgren verkar som skytt under övningen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Under övningen tränas man i att hantera och avvärja hot i olika former, här en snabbt inkommande båt
Under övningen tränas man i att hantera och avvärja hot i olika former, här en snabbt inkommande båt. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
En lastbil kommer till den för tillfället öppna platsen, eskorterad av Marinbasens insatsberedda skyddsstyrka, IBSS, för att ge någon sorts leverans till ett fartyg
En lastbil kommer till den för tillfället öppna platsen, eskorterad av Marinbasens insatsberedda skyddsstyrka, IBSS, för att ge någon sorts leverans till ett fartyg. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Marinbasens Ekipagekompani stödjer övningen genom med lätt trossbåt agera fartyg i behov av stöd
Marinbasens Ekipagekompani stödjer övningen genom med lätt trossbåt agera fartyg i behov av stöd. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Isabella Pettersson Öh tycker att övningen har gett henne en bra förståelse för hur allt är uppbyggt om det skulle vara ett skarpt läge
Isabella Pettersson Öh tycker att övningen har gett henne en bra förståelse för hur allt är uppbyggt om det skulle vara ett skarpt läge. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Det råder febril aktivitet på kaserngården. Tidigt på morgonen har kompaniet samlats för att göra de sista förberedelserna för att kunna lösa sina uppgifter i den Blekingska skärgården med omnejd. Fordon, båtar, och vapen kontrolleras och förbereds. Signalisterna upprättar samband och chefer på olika nivåer planerar, leder och ger order. Det är ont om tid och det gäller att göra rätt saker. Efter en obligatorisk genomgång före övning, där övnings- och säkerhetsbestämmelser delges, kan plutonerna lasta fordon och båtar och påbörja utgångsgrupperingen.

Övningen genomförs som en fristående kompaniövning under fem dygn. Målsättningen är att utveckla kompaniet inom ramen för krigsförbandet och insats genom att öka förståelsen för krigsförbandsuppgifterna på alla nivåer inom kompaniet. Även befattningsspecifika färdigheter ges nu möjlighet att tillämpas och befästas.

Line Bengtsson verkar som signalist och tar emot och skickar meddelanden från platsen där kompaniledningen befinner sig. De är två som delar på uppgiften.

–Vi har mycket att göra men vi har det bra här inne, jämfört med de som är ute i regnet, och det är jag tacksam för, säger Line.

Skymningsläge

Övningen har planerats inom kompaniet och baseras på ett scenario där det råder ett osäkert läge och beslut om höjd beredskap därför har fattats. Utgångspunkten för samtliga övningsmoment är bataljonens huvuduppgifter som handlar om att kunna förse de marina stridande förbanden med de logistiska tjänster de behöver för att kunna verka effektivt.

Basskyddskompaniets roll i detta är att kunna upptäcka, hantera och möta olika typer av hot inom bataljonens intresseområde.

Någonstans i skärgården

På en mindre ö mitt i skärgården har en av basskyddsplutonerna grupperat sin ledningsplats. Härifrån leder plutonchefen sina grupper. Det gäller att nyttja enheterna stridsekonomiskt men samtidigt ha tillräckligt god beredskap och lägesbild för att med kort om tid kunna möta och ta hand om ett hot. En balansgång som bygger på såväl bedömanden, erfarenhet och magkänsla.

– Jag har utvecklat mig själv mycket och soldaterna har lärt sig och fått en större förståelse vilket känns väldigt bra, säger en av plutoncheferna David Ceder.

För soldaterna i grupperna gäller det att ta ansvar för sin befattning och funktion. Men även att ta ansvar för sitt eget stridsvärde, d.v.s. att se till att sköta om sig själv och sin egen utrustning så att gruppen verkligen kan leverera när det gäller. Något som låter enkelt och självklart men som kräver självdisciplin, kunskap och vilja för att klara av när det är blött, mörkt och kallt.