Riksdagen på viktigt besök i Afghanistan inför riksdagsbeslut

I början av veckan var delar av riksdagen i Afghanistan. Sex ledamöter från utrikesutskottet synade den civila- och militära verksamheten - bland annat inför riksdagens beslut om Afghanistan senare i år.
- Ett mycket avgörande besök för mig och oss. All kunskap och kännedom om det vi ska besluta om är viktigt, säger mångåriga riksdagskvinnan Carina Hägg, (S).

Carina Hägg var en av sex politiker från riksdagens utrikesutskott som besökte Afghanistanstyrkan i veckan. Politikerna fick bland annat information om verksamheten och den utrustning som svenskarna har. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Afghanistanstyrkan förevisade hur ett vanligt sök efter hemmagjorda bomber går till, med såväl hund som med teknisk utrustning. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Intresset från såväl politiker som försvarsmaktsledningen var stort. Till vänster Förvarsmaktens insatschef Anders Silwer. Till höger kompanichef Martin Myhrberg. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
De svenska förevisningarna dokumenterades flitigt av besökarna.
De svenska förevisningarna dokumenterades flitigt av besökarna. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten

Inom kort ska riksdagen fatta beslut om Sveriges närvaro i Afghanistan efter det att Isaf avslutat sitt uppdrag i landet under 2014. 

Regeringen har redan föreslagit ett begränsat svenskt bidrag på högst 50 personer, mot dagens drygt 400. Verksamheten ska fokusera uteslutande på rådgivning och utbildning - inom ramen för den kommande utbildnings- och rådgivningsinsatsen, Resolute Support Mission, RSM.

Regeringen betonar att det civila stödet istället kommer öka till totalt mellan 8 och 8,5 miljarder kronor under perioden 2015-2024.

Under veckan var delar av riksdagen på plats i Mazar-e-Sharif för att syna den svenska verksamheten i Afghanistan med egna ögon.

- I och med det som vi redan beslutat, och det som vi i riksdagen ska ta ställning till, känns det som oerhört viktigt att få komma till Afghanistan för att med egna ögon syna verksamheten och tala med svenskar och afghaner här. Vi har ett ansvar för att följa upp de beslut vi tar - och de vi planerar. Afghanistan har i många år varit angeläget för Sverige. Det kommer fortsätta vara så även i framtiden, säger Carina Hägg.

Under tredagarsbesöket, som även inkluderade försvarsmaktens insatschef Anders Silwer och generaldirektören Peter Sandwall, träffade de sex riksdagspolitikerna bland annat de svenska militära rådgivare som redan verkar i Afghanistan - samt ledande politiska ledare i Balkh-provinsen, bland andra guvernör Atta.

- Vi kommer trappa ned det militära stödet, men vi överger absolut inte Afghanistan på något sätt. Tvärt om. Det är viktigt att vi fortfarande finns här, inte minst civilt, för att landet ska kunna utvecklas demokratiskt - och inte falla tillbaka till att bli en frihamn för antidemokrati och terror. Den här inriktningen har vi en bred politisk samsyn om i riksdagen, säger Carina Hägg.

Snart ska riksdagen fatta det formella beslutet om inriktningen i Afghanistan. Regeringens förslag har redan ett starkt politiskt stöd. Förslaget har mejslats fram av regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

- Det här besöket har gett mig nya infallsvinklar och kunskaper. Bland annat kan man se att området kring Mazar-e-Sharif är relativt välutvecklat - jämfört med den rena landsbygden. Jag visste inte heller att den svenska basen låg så pass nära själva staden, mitt i förortsbebyggelsen, säger hon.

Att vara ett fortsatt stöd för Afghanistan mot fred och utveckling är ledstjärnan för Sverige.

- Därav det ökade biståndet. Vi vill bidra till en positiv utveckling i landet, säger Carina Hägg.