P 7 fick vingar

Under torsdagen den 14 november 2013, överlämnade Försvarets materielverk det stridstekniska UAV-systemet 05 till Försvarsmakten och till Södra skånska regementet som första förbandet.

C P 7 får vingar i UAV systemet. Foto: Thomas Johansson/ Försvarsmakten
Överlämnarna från v. Bertil Brännström, John Stjernfalk, Stefan Tenor, Carl-Martin Larsson, Boo Isacsson. Foto: Thomas Johansson/ Försvarsmakten

UAV 05 systemet (Unmanned Aerial Vehicle), består av två olika flygfarkoster som går under namnen ”Svalan” och ”Korpen”. Skillnaden på de två flygfarkosterna består främst i storlek, vikt, flygtid och räckvidd.

- Systemet är ett mycket välkommet tillskott till våra bataljoner och vår underrättelseinhämtning, säger Michael Nilsson, som är chef för P 7. Vi har mycket goda erfarenheter av systemets användande från Afghanistan, och innebär en avsevärd säkerhetsökning för våra förband under operationerna, fortsätter Michael Nilsson. Förutom UAV systemen har vi också den stora och angenäma uppgiften att införa Försvarsmaktens senaste tillskott i stridsfordonsfamiljen, nämligen pansarterrängbil 360, allt detta gör att vi på P 7 känner en stor tillförsikt i den framtida utvecklingen. Det ger våra medarbetare vid förbandet en stark framtidstro, avslutar regementschefen.

 UAV systemen finns på plats och används även under Försvarsmaktsövningen Joint Challenge 13 som bedrivs på Kvarn i Östergötland, och på Ravlunda, Rinkaby, Revingehed och Björka i Skåne.