ÖB talade i Helsingfors

Överbefälhavare Sverker Göransons tal vid den finska Försvarskursföreningens sammankomst den 30 oktober samlade en stor publik, vilket tyder på hur viktig man tycker försvarsdebatten är i Finland.

President Niinistö och finska försvarschefen Puheloinen deltog, det gjorde också de fyra tidigare finska kommendörerna samt ett stort antal finska opinionsbildare.

ÖB tackade i sitt tal Finland för det framgångsrika samarbetet under ett antal insatser och uppsättandet av EU:s battlegroup och pekade på vikten av att liknande samarbeten kommer att behövas även framöver.

– Även om vi i Norden har valt olika vägar när det gäller säkerhetspolitik, har vi ett imponerande resultat när det gäller våra gemensamma ansträngningar att bygga en säkrare och fredligare värld.

Han konstaterade också att gemensamma övningar är viktiga och effektiva, både när det gäller förmåga och ekonomi och betonade att tiderna förändrats, det finns nu ett större strategiskt intresse för regionen.

– Vi måste nu gemensamt börja fokusera mer på vårt närområde och för att kunna skapa säkerhet i ett område som Östersjön är det viktigt med pålitliga partners, sa Sverker Göranson.

ÖB framhöll att vi måste gå ifrån traditionellt nationstänkande och se till nya former av samarbeten och då inte bara när det gäller bara anskaffning av materiel. Transparens och utbyte av information är också nödvändigt.

– Vi måste kunna samarbeta nationer och organisationer emellan. Det är något som måste diskuteras, dels hos våra respektive försvarsmakter men också hos våra politiker.