Nya möjligheter för de marina förbanden

Efter flera år av utveckling, test, installation och verifiering har Försvarets materielverk, FMV i dagarna överlämnat version två av ett utbildningssystem som motsvarar marinens Visbykorvetter, till Försvarsmakten och marinen.

Personal från Försvarets materielverk, Sjöstridsskolan, Marinbasen och Försvarshögkvarteret framför delar av den radarutrustning som överlämnats till marinen. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Sverker Dahlberg, Viktoria Bengtsson och Erik Andersson i marinstridsavdelningens utbildningslokaler i Karlskrona vid överlämning av marin utbildningsutrustning från FMV till Försvarsmakten.
Sverker Dahlberg, Viktoria Bengtsson och Erik Andersson i marinstridsavdelningens utbildningsmiljö i Karlskrona vid överlämning av utbildningsutrustning från FMV till marinen. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

– Det känns oerhört bra att vi nu kan erbjuda förstklassig simulatorutbildning till våra marina förband. Nu är det upp till förbanden att ”provtrycka” systemen och ge oss såväl feedback som utvecklingsförslag, säger Erik Andersson, skolchef på Sjöstridsskolan.

De tre delsystem som nu är driftsatta i Sjöstridsskolans simulatorhus af Chapman, består dels av en radar för spaningssyfte (PS 201), dels ett passivt system för att upptäcka och lokalisera befintliga radarsystem (PQ 9226), samt ett ledningssystem för sammanställning, bearbetning och analys av all inkommande information så att fartygs- och förbandsledning kan fatta rätt beslut (CETRIS 460).

Överlämningen av systemen innebär att en viktig del av det pågående simulatorprojektet ”Utbildningsanläggning Marinstrid” nu har realiserats och gjorts tillgängligt för marina förband och elevomgångar.

Identiska miljöer

Utbildningsmiljön på Sjöstridsskolans marinstridsavdelning är i det närmaste identisk med den utrustning som finns på marinens fem korvetter av typen Visby. Både när det gäller den faktiska miljön med konsoler och arbetsplatser liksom de ingående delsystemen.

- Vi är väldigt nöjda med det samarbete vi haft med FMV under resans gång och inte minst med att vi nu kan erbjuda de marina förbanden att öva i en miljö som är snarlik den som de är vana vid ombord. Att kunna öva i en landanläggning med tillhörande simulatorer under verklighetstrogna scenarier, gör att förbanden att starta sin utbildning till sjöss på en högre nivå och därigenom nå en högre kvalitet, säger Johan Blum som är kravställare och projektledare för Sjöstridsskolans simulatorutrustning.

Sedan tidigare finns redan ovan nämnda system ombord på flottans korvetter av typen Visby. En tredje myndighet som har varit viktig i processen att realisera Sjöstridsskolans vision av kvalificerad marinstridsutbildning är Fortifikationsverket. Fortifikationsverket ansvarar för den byggnadstekniska integrationen av systemen i de byggnader där utbildningssystemen står. Viktoria Bengtsson, projektledare från FMV, säger att det har varit ytterligare en dimension att ta hänsyn till men att det inte har varit några problem.

- Det är alltid roligt att jobba i ett prioriterat projekt, och så upplever jag att det har varit i det här fallet, säger Viktoria Bengtsson.

Ytterligare en leverans nästa år

I och med överlämningen från FMV är det nu Försvarsmakten som äger och ansvarar för driften av materialet. FMV har kvar designansvaret och jobbar vidare med förbättringar och uppgraderingar efter önskemål från marinen.

- Version tre är redan beställd och kommer att levereras om cirka ett år. Den består framförallt av ett navigeringssystem, en fartygsbrygga samt funktionalitet för att kunna öva på att leda helikopterlandningar ombord på Visbykorvetten, säger Johan Blum.