Nya försvaret tar form

Överbefälhavare Sverker Göranson besökte under torsdagen övningen Joint Challenge 2013 i Skåne. Efter en hektisk dag med olika besök runt Revinge och Ravlunda skjutfält, kunde ÖB konstatera att försvarsreformen från värnpliktig, till anställd personal nått en bra bit på vägen.

ÖB Sverker Göranson avfyrar en granat ifrån en norsk M 109 artilleribandvagn. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
– Om vi ska klara våra framtida uppgifter är samarbeten med andra helt nödvändiga, sa ÖB Sverker Göranson.. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Det är tre år sedan beslutet att all Försvarsmaktens personal ska vara anställd togs. Just nu genomförs den största övningen sedan värnpliktstiden. 2600 personer från 14 förband delar.

– En övning av den här typen med anställd personal är en viktig del i omställningen och det är glädjande att se att vi kommit så här långt, sa ÖB Sverker Göranson.

Tillsammans med generallöjtnant Göran Mårtensson, chef produktionsledningen besökte ÖB under eftermiddagen Ravlunda. Där övade P 4, A 9, F 17 och ett norskt artillerikompani på att samordna indirekt eld med flygunderstöd från Jas 39 Gripen.  Norrmännen förärade ÖB med att få avfyra en artillerigranat, något överbefälhavaren såg ut att uppskatta.

– Om vi ska klara våra framtida uppgifter är samarbeten med andra helt nödvändiga. Vi arbetar nu med att fördjupa samarbetet med de nordiska länderna. En vision är att vi ska utveckla en gemensam svensk-norsk bataljonsstridsgrupp som ska öva vid Cold Response 2016, berättade ÖB Sverker Göranson.