Nu börjar det

700 personer kom till inryckningen till den krigsförbandsövningen, KFÖ, som en av P 4:s mekaniserade bataljoner tillsammans med ett stridsvagnskompani och ett tungtransportkompani genomför från slutet av denna vecka och tre veckor framåt.
– Bataljonen har tidigare genomfört krigsförbandsövning med kompanier men detta är första gången på länge som vi genomför en krigsförbandsövning med en förstärkt mekaniserad bataljon, säger bataljonschef Joakim Karlquist.

165 deltidssoldater ryckte in på krigsförbandsövningen tillsammans med 530 heltidssoldater och officerare. Foto: Joakim Karlquist/Försvarsamkten

På torsdagsmorgonen var det inryckning för bataljonens personal. Deltids- och heltidsanställda samlades på Kvarn och i Skövde för att hämta utrusning, skjuta in vapen och få eventuell kompletterande utbildning. Sedan kommer de med stöd av tungtransportkompaniet åka ner till Skåne för fortsatt övning. Övningen börjar med att plutoner och kompanierna samtränas, för att därefter övergå till bataljonsövning och avslutas med ett brigadanfall.
– Vi kommer under den här övningsperioden ingå i arméns övning Joint Challenge 13. Förutom oss är förband från P7, Ing 2, Livgardet, Trängregementet, K 3 mfl med. Övningen i Skåne avslutas nästa helg och efter det tar vi oss tillbaka till Skövde och Kvarn för att under ungefär en vecka ta hand om all materiel som vi använt, berättar Joakim.

Materielen som personalen på bataljonen hanterar är bland annat ca 70 stridsfordon, 14 stridsvagnar, 8 bandvagnar, 70 hjulfordon och en stor mängd vapen och övrig materiel.

Bataljonen har genomfört KFÖ med kompanier under både 2011 och 2012. Alla plutoner har årligen haft krigsförbandskurser, KFK, för att de ska vara färdigutbildade och kunna agera som förband under denna KFÖ.

Nu är det första gången på länge som P 4 och armén genomför en krigsförbandsövning med en förstärkt mekaniserad bataljon och det vill Joakim och hans medarbetare ta tillvara på.
– Krigsförbandsutveckling mot tydliga mål med godtagbar materiel bygger dugliga förband med bra förbandsanda, vilket är vad hela vår verksamhet bygger på. Bataljonens devis är "Tillsammans Starka", vilket kommer krävas när vi i krigsförbandet ska lösa krävande stridsuppgifter under övningen Joint Challenge 13.