Kartspecialist med känsla för människor

Kartan är ett givet militärt verktyg och det är inte svårt att föreställa sig hur flitigt de används i en militär vardag. Under övningen Joint Challenge 13 förlitar sig soldater, befäl och stabsmedlemmar på kartorna som produceras på plats ute i fält.

Olle Åberg tillverkar kartor ute i fält som är nödvändiga för militär verksamhet. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten

Olle Åberg står vid en stor kartskrivare inne i ett tält. Han är ställföreträdande gruppchef för Geospatial Support Group, GEO SG. Tillsammans med sin grupp tillverkar de alla kartor som behövs för att utföra militär verksamhet under övningen.

Intresset blev till ett yrke

Kartorna ska kunna visa mycket information men för en utomstående så ser de kryptiska benämningarna ut som ett annat språk. Förkortningar och koder som beskriver förbandens förläggningar blandas med ortnamn och vägar. De som beställer kartor från GEO SG kan välja vilken typ av information de vill ha med på kartan, det kan variera från lämpliga förläggningsplatser till broar som klarar över 20 ton.

Olle har länge varit intresserad av orientering och kartläsning men efter lumpen visste han inte att GEO-tjänsten fanns inom Försvarsmakten.

- Jag ville utbilda mig till specialistofficer inom Explosive Ordnance Disposal, alltså ammunitionsröjning, på Göta ingenjörregemente, Ing 2. Alla platser var fulla så jag fick ett erbjudande om att utbilda mig inom GEO. Eftersom jag redan hade ett intresse för kartläsning kändes valet självklart.

Samla och producera

Det bästa med tjänsten enligt Olle är kopplingen till det civila lantmäteri-yrket. Att jobba inom GEO-området i Försvarsmakten är mycket meriterande hos liknande civila yrkesgrupper. Han gillar även att GEO-tjänsten är indelad i två led.

- För det första så kan man jobba med att skapa den digitala kartan från en beställning och producera den. Den andra delen är att gå ute i terrängen och hitta de platser som skulle kunna fungera som uppsamlingsplats, broar med otillräcklig kapacitet eller annan information som behövs för att snabbt kunna skapa kartor efter en mängd olika önskemål.

- Vissa personer gör beställningar som inte skulle gå att göra i praktiken. Ofta ber personer om för mycket information på kartan och till sist kan man inte läsa ortsnamnen. Ibland så får vi beställningar på kartor i upplösningar som skulle göra dem 20 meter långa om man skrev ut dem. I den här tjänsten måste man ha en viss förmåga att kunna läsa av situationen och säga till när personer beställer någonting som i praktiken inte skulle gå att använda.

Om man har lätt för personkännedom, vana med datorer och intresse för bild och terräng passar man väldigt bra inom GEO-tjänsten.