Försvarsministern besöker Icepac

Under sin senaste resa till Afghanistan, i förra veckan, besökte försvarsminister Karin Enström den svenska helikopterenheten, SAE ISAF UH-60 ”Icepac”. Hon hörde sig för hur stämningen var på förbandet, berättade om hur den svenska insatsen kan se ut i framtiden och gjorde en mörkerflygning till Camp Northern Lights i helikopter 16.

Paul Olsson, som ingår i sjukvårdteamet ombord på helikoptrarna, passade på att föreslå att ambulanshelikoptrar borde vara en permanent del av försvarsmaktens verksamhet.
Paul Olsson, som ingår i sjukvårdteamet ombord på helikoptrarna, passade på att föreslå att ambulanshelikoptrar borde vara en permanent del av försvarsmaktens verksamhet. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Skyddsväst och hjälm, nu återstår bara för kvartermästaren att plocka fram glasögon och handskar.
Skyddsväst och hjälm, nu återstår bara för kvartermästaren att plocka fram glasögon och handskar. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
En sista pratstund med chefen för helikopterenheten SAE ISAF UH-60, överstelöjtnant Lars Eklind, och överste Peder Söderström från Regional Command North, innan avfärd till Camp Northern Lights.
En sista pratstund med chefen för helikopterenheten SAE ISAF UH-60, överstelöjtnant Lars Eklind, och överste Peder Söderström från Regional Command North, innan avfärd till Camp Northern Lights. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Det här var Karin Enströms fjärde besök, två som riksdagsledamot och två under det senaste dryga året som försvarsminister. Besöket inleddes med en hektisk halvdag på Camp Marmal med briefingar från Isafs regionala enhet Regional Command North och de svenska enheter som finns på plats.

- På så kort tid hinner man inte nå ner på detaljer men jag hinner få en bild av verksamheten och en känsla för vilken stämning som råder i förbandet. Det viktiga för mig är att höra direkt ifrån de jag besöker, medarbetare och chefer, hur de ser på sin egen vardag.

Alla som var i tjänst hade också möjlighet att prata direkt med Karin Enström. Inte minst i samband med förberedelserna inför flygningen till Camp Northern Lights. Många passade på när försvarsministern och den medföljande gruppen som bland annat innehöll Sveriges ambassadör till Afghanistan fick en grundlig säkerhetsgenomgång och utrustades med skyddsvästar. Hur tyckte då försvarsministern att stämningen var?

- Stämningen verkar över hela linjen vara väldigt god. Vad man möts av överallt här är en kombination av professionalitet och värme som både jag och mina medarbetare uppskattar väldigt.

Den svenska ambulanshelikopterverksamheten i norra Afghanistan, som i dag består av cirka 40 personer på plats och fyra stycken helikopter 16, kommer liksom Sveriges övriga delar av Isaf att avvecklas under våren för att vara helt avslutat till halvårsskiftet 2014. Det pågår nu planering av en ny insats, som kallas Resolut Support, som ska ha som huvudsyfte att stödja, ge råd och utbilda. Jämfört med dagens stöd innebär det för den svenska försvarsmaktens del en mer begränsad insats, enligt Försvarsministern som snart räknar med att kunna berätta mer om planerna.

- Vi är beredda att bidra till Resolut Support men det kommer att bli en begränsad insats. Vi förhandlar just nu med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och hoppas kunna bli färdiga med en proposition inom några veckor, för att presentera för riksdagen.