Försvarsmaktens insynsråd

Att ha genomfört värnplikt eller den grundläggande militära utbildningen för att sedan kunna ta anställning på Amfibieregementet, har varit bland det roligaste och bästa de har gjort.

Soldater berättade om sina uppgifter för Staffan Danielsson (C) Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Förbandet landsteg för att undsätta skadade kamrater i förevisningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Den operativa reserven är både sjö och landrörlig, på land nyttjas Galten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Cecilia Widegren (M) och ÖB Sverker Göranson svarar på soldaternas frågor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Alla statliga myndigheter har ett så kallat insynsråd. Dessa råd består av regeringen utsedda ledamöter vars uppgift är att ha insyn i hur myndigheterna fungerar och leds, rådet har även en rådgivande funktion. Genom rådets verksamhet skapas transparens inom de statliga myndigheterna. En annan viktig del i insynsrådets besök är också de möten och samtal som förs mellan förbandets personal på olika nivåer och ledamöterna.

Under samtalet fick insynsrådet direkta frågor och synpunkter från personalen. Diskussionerna handlade om allt ifrån soldatlöner, arbetstider till rekrytering. 

Förutom samtalen, fick också insynsrådet uppvisning i några av de förmågor som de båda Marina förbanden kan lösa.

 

 

 

Cecilia Widegren, riksdagsledamot (M)
Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)
Peter Hultqvist, riksdagsledamot (S)
Thomas Rolén, kammarrättspresident
Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör
Catharina Lagerstam, konsult