Ett möte med ÖB

Det blev fältpresso och skratt, men också utbyte av erfarenheter när överbefälhavare Sverker Göranson i torsdags träffade deltidssoldater på övningsfältet Revingehed i Skåne. Soldaterna från 42:a mekaniserade bataljonen fick då möjligheten att gå förbi befälskedjan och diskutera direkt med högsta chef.

ÖB Sverker Göranson och chefen för produktionsledningen generallöjtnant Göran Mårtensson besökte JC 13 och mötte soldater. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten

Förutom långsiktiga förväntningar och frågor kring deltidsresursernas användning diskuterades bland annat relationen till andra arbetsgivare och ansvarsfrågor.

En av soldaternas synpunkter rörde vad man som deltidsanställd kan förvänta sig i ett längre perspektiv, bland annat när det gäller möjlighet till tjänstgöring utomlands. ÖB förtydligade att även om Sveriges insatser bestäms från politiskt håll är meningen att alla förband ska komma till användning.

ÖB och soldaterna var överens om hur viktigt det är att kunna koordinera deltidsyrket i Försvarsmakten med andra yrken. Så länge det finns framförhållning upplevde inte soldaterna kontakten med sina ordinarie arbetsgivare som något problem. Tvärtom såg soldaterna det som en styrka att kunna berätta att man också jobbar i Försvarsmakten, eftersom det är en arbetsgivare med gott rykte.

Efter en givande diskussion återgick soldaterna till sina arbetsuppgifter, medan ÖB gav sig av för att träffa annan personal på övningsfältet.

— Det här är ju mina gamla jaktmarker, avslutade han.