Bordningsstyrkans träning i Medelhavet

Bordningsstyrkan har de senaste åren varit en efterfrågad kompetens genom sin unika förmåga att borda fartyg och båtar i olika svåra situationer. Detta inte minst under de Marina insatserna i Adenviken. Då bordningsstyrkan är unik och det inte finns någon motsvarighet i Sveriges andra Marina förband, är det viktigt för bordningsstyrkan att ändå få möjligheten att träna och utvecklas.

Grundövning med teleskopstång och stege Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Träningsfartyget ARIS Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Soldater ur Bordningsstyrkan med en av centrats instruktörer under färdighetsträning med vapen Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten

Förra året, deltog delar av bordningsstyrkan för första gången på en utbildnings- och träningsvecka vid Nato Maritime Interdiction Operational Training Centre (NMIOTC) i Souda Bay på Kreta. Den veckan gav värdefulla erfarenheter som utvecklade bordninsstyrkans förmåga än mer, därför deltog enheten även i år. Chefen för bordningsstyrkan, kapten Magnus Augustinsson berättar om erfarenheterna från den senaste övningen.

 

Det är nu andra gången som vi genomför utbildning och övning på NMIOTC, Nato Maritime Interdiction Operational Training Centre, i Souda Bay på Kreta. Förra året genomförde en av våra grupper utbildning enligt fastställda moduler i counter-piracy och visit, board, search & seizure (vbss), enkelt översatt, handlar utbildningen om hur man förebygger och hur man hanterar olika piratsituationer samt hur man bordar och söker av olika fartygstyper. Den här gången var det vår andra grupp som åkte ner, och bedrev övningar som skräddarsytts efter våra önskemål och behov.

Det var en klart hektisk vecka för centrat som förutom oss, även bedrev övningar med två andra bordningsstyrkor samt en grundläggande modul i counter-piracy.

 

Övning leder till utveckling

För vår del bestod övningarna mestadels av praktiska moment i genomsöksmetoder ombord på centrats träningsfartyg ARIS. Centrats instruktörer som alla var aktiva eller före detta operatörer ur olika grekiska specialoperationsförband, var mycket skickliga på att provtrycka våra procedurer och metoder. Vi testades ner på nivån för enskild soldats färdigheter, och vi lämnar alltid Kreta med några nya erfarenheter som behöver prövas lite mer för att eventuellt föras in i våra metoder. Några av förra årets erfarenheter har vi med stor framgång inarbetat i till exempel våra taktiska förflyttningssätt ombord, något som tydligt också visade sig under veckans övningar.

Det är väldigt viktigt för oss att ha möjligheten att åka till NMIOTC, då det ger oss möjlighet att inhämta underlag och utveckla våra metoder inom bordningsverksamheten, där vi är ensamma funktionsbärare i Marinen.  Vi saknar tyvärr ändamålsenliga övningsanläggningar och samarbetspartners i Sverige, men genom NMIOTC får vi istället tillgång till den senaste utvecklingen hos våra internationella motsvarigheter.

NMIOTC erbjuder ett stort utbud av moduler riktad mot maritima operationen och bordningsverksamhet, och kommer under nästa år att introducera flera nya moduler, som absolut kommer vara intressanta för vår utveckling i olika områden.