Bitarna faller på plats för bataljonsstridsgruppen

Tälten sätts upp vid grupperingsplatsen. Ordrar skrivs och delas ut. Utrustningen kollas och efter ett tag rullar ett par pansarterrängbilar ut vid infartsposten. Fienden har intagit området kring Spång och den nationella bataljonsstridsgruppen skickar in resurser för att slå tillbaka dem.

Soldater lastar in materielen i containrar för att kunna omgruppera till ny plats. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Eskorten med drivmedel och ammunition närmar sig målet, SIB-anläggningen i Spång. Foto: Kalle Bendroth/ Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Det är mycket som ska klaffa under Joint Challenge 13 (JC 13). Över ett dussin förband medverkar i övningen som går inom brigads ram. Bataljonsstridsgruppen består till större del av soldater från 71: a bataljonen från P 7, men även personal från K 3, Ing 2 och för övningen även från Livgardet. Bataljonschef Jonas Nilsson är nöjd med hur övningen genomförs.

– Den här övningen har vi genomfört som en operation. Först förberedelser, därefter en operativ marsch på över fyrtio mil under ett dygn. Sedan har vi tagit terräng för att gruppera underhåll och understöd och nu anfaller vi med alla kompanierna fienden som försvarar Spång. Det här är första gången vi övar med en hel bataljon i Spång, det är första gången vi strider med nya pansarterrängbilar 360 och vi har dessutom SUAV operativt. Alla jobbar hårt för att få allt på plats. Jag är mycket nöjd. Nu är bataljonsstridsgrupp 2014 är klar för att lösa de uppgifter vi kan få. Efter JC 13 börjar förberedelserna för Nordic Battle Group 2015 med nya utmaningar, säger Jonas Nilsson.

Nationellt försvar

Under föregående dag har fienden genomfört eldöverfall mot laster med mat och ammunition som skickades till de stridande trupperna. Därför har trosskompaniet fått tilldelat en eskort i form av ett antal pansarterrängbilar för att säkert kunna nå fram med förnödenheter till bataljonsstridsgruppens trupper. Chef för eskorten och tillika chefen för 710:e kompaniet, Tobias Christensson ser positivt på att man genom övningar ökar försvarets förmåga till nationellt försvar.

– Om man, som vi gör nu, övar nationellt försvar, högintensivt, så får man duktiga soldater. De är då väl rustade för den uppgiften och kan sedan med smärre tillägg även kunna genomföra internationella insatser på ett bra sätt, säger Tobias Christensson.

Han resonerar vidare att det vid nationellt försvar ofta är fler förband och förmågor som måste kunna samarbeta vilket gör den uppgiften komplex och därför viktig att öva.

Mörkret har lagt sig när eskorten når SIB (Strid-i-bebyggelse)-anläggningen Spång där fienden har haft ett större antal trupper. De eskorterade lastbilarna börjar fylla på drivmedel och ammunition till sina trupper när det plötsligt öppnas eld från en höjd i närheten. TOLO (Tankning Och Laddning) avbryts och elden besvaras. Olika mörkersikten kommer till användning och snart är fienden tillbakatryckt och uppfyllningen av diesel och ammunition kan fortsätta. Efter ett tag åker de eskorterande pansarterrängbilarna tillbaka till sin grupperingsplats.

Det rör sig färre soldater ute i grupperingen och ljuden av sovsäcksblixtlås som dras upp hörs från tälten. Långt bort hörs smattrande ljud från en automatkarbin och rapporter säger att bataljonsstridgruppen nu tagit större delen av Spång och fienden är på flykt.