”Vår absoluta huvuduppgift”

För att utveckla den marina ledningsförmågan på olika nivåer har den marintaktiska staben genomfört årets stora taktiska fältövning. Nyckelordet var samordning mellan olika förband.

Berga örlogsbas (arkivbild). Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
Michael Sjölund, stabschef vid marintaktiska staben.
Michael Sjölund, stabschef vid marintaktiska staben. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

– Att planera för, samt leda marina operationer för att kunna försvara Sverige i olika konfliktnivåer är väldigt komplext, säger Michael Sjölund som är stabschef vid marintaktiska staben.

Övningen går ut på att chefer och stabspersonal tränas i sina befattningar. Inga fartyg eller andra ”riktiga” förband har övats. Det är lite som ett strategispel. Allt sker genom teoretiska överläggningar och besök på platser som kan vara intressanta för planeringen.

– Detta är vår absoluta huvuduppgift och därför är det av yttersta vikt att vi vet hur vi ska agera om det värsta skulle inträffa.

Det handlar om att leda och samordna fartyg, amfibieförband och markstridskrafter. För att kunna lyckas med det så krävs även flygunderstöd. En komplex uppgift som kräver att rutiner är väl inövade. De underlydande förbanden är beroende av bra underlag för att kunna lösa sina uppgifter. Ett antal planer tas fram som sedan stöts och blöts, efter det väljer man den bästa.

Militärregion mitt deltog också i övningen. Det är den stab som ska samordna det lokala försvaret i mellersta Sverige. Under denna stab lyder hemvärnsförbanden i krig. En viktig uppgift är att vara länken till det civila samhället.

– Det handlar om att samordna civila och militära resurser för att öka vår totalförsvarsförmåga, avslutar Torbjörn Engelkes, operationschef vid Militärdistrikt mitt.