Vägen mot målet är målet

I skogen på Galgberget diskuterar kadetterna vid specialistofficersutbildningen på Militärhögskolan i Halmstad hur en order bäst utformas till den egna gruppen. Plutonens uppgift är att ta ett terrängavsnitt i närheten. Det är dags för det första taktiska bedömandet med ordergivning ute i terrängen.

Det gäller att vara koncentrerad när man ska förstå innebörden av varje steg i bedömandet. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Erik Blomquist är först ut att genomföra ordergivning till gruppen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Anna Johnsson efterlyser en tydligare beskrivning av den utbildning som väntar inom sitt yrkesområde i samband med ansökan till specialistofficersutbildningen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Thomas Eriksson har kunnat stötta sina mindre erfarna kurskamrater på till exempel skjutbanan eller inför elevledda lektioner. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Vad talar för oss och vad talar för motståndaren, frågar Christoffer Bergman, taktiklärare. Vad har vi för framgångsfaktorer för att kunna ta terrängen?
Efter en inledande gruppdiskussion om hur situationen och förutsättningarna kan bedömas blir det febril aktivitet för att bygga enkla terrängmodeller som stöd för den kommande ordergivningen.

Givande taktikutbildning

Det är lite stressigt även om jag har varit med om det här många gånger tidigare, berättar kadett Thomas Eriksson. Som soldat och gruppchef har jag mest fokuserat på tillämpningen och inte själva upplägget. Det är väldigt roligt att tänka mer på detaljerna.

Kurskamraten Anna Johnsson håller med:
– Det är många tankar som dyker upp i huvudet, och det är ett bra tillfälle att lära sig mer både med hjälp av de andra på utbildningen och av sina egna tidigare erfarenheter. Det är nytt för mig att vara i chefsposition, men väldigt nyttigt att få båda perspektiven både ovanifrån bataljonsnivån och underifrån där jag vet vad man förväntar sig som soldat.

Kadetterna är inne på sin andra vecka av tre med taktikutbildning. Det handlar bland annat om att lära sig grundläggande taktiska begrepp och principer, karttjänst, bedömandemetodik, ordergivning, och kunskaper om en eventuell motståndare.

Spännande försök

Thomas är inte ny i Försvarsmakten. Han började med värnplikten 2005, och har sen dess bland annat varit på utlandsmission i Afghanistan och är heltidsanställd på Ledningsregementet sedan 2010. Han har tagit chansen att delta i den första försöksomgången av en anpassad specialistofficersutbildning för erfarna gruppbefäl:
– När det gäller ledarskap och pedagogik har jag redan fått mycket erfarenhet genom min anställning, men taktikutbildningen är ny för mig och mycket givande! Försöket med en anpassad specialistofficersutbildning är ju helt nytt och då får man ha lite överseende med att nivån på utbildningen inte är anpassad till just mig hela tiden. Det verkar vara ett bra koncept som jag tror kommer bli riktigt bra när det får sätta sig.

Viktigt val

Anna tillhörde den första GMU-omgången 2010 och har varit anställd som soldat på P 4 i två och ett halvt år. Hon har haft ganska gott om tid att fundera på vilken inriktning hon skulle välja för sitt fortsatta engagemang i Försvarsmakten:
– Jag har valt mellan att bli officer eller specialistofficer, men kom fram till att jag vill vara specialistofficer och den som står kvar ute i regnet med soldaterna istället för att sitta mer inomhus och vara analytisk. Jag stortrivs med utbildningen, och vill fördjupa mig ännu mer i ledarskap och pedagogik. Nu får jag en bra grund att stå på och verktyg som gör att jag kan känna mig tryggare när jag fortsätter vårens utbildning i min specifika funktion.