Uppskattat stöd till afghanska styrkor

Afghanistanstyrkans rådgivare arbetar på många sätt. Ett sätt är att erbjuda afghanska officerare utbildning och kurser.
- Där vi ser kunskapsbrister försöker vi bidra med det vi kan, säger Arne Boman - en av de svenska rådgivarna i Isafs rådgivnings- och samverkansenhet vid OCCR.

Rådgivarnas lektioner uppskattas av afghanerna. Arne Boman och en tysk kollega undervisar hur man hanterar planeringen av ied-hotet på regional nivå. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Arne Boman är en av 10 svenska rådgivare vid den regionala samordningsenheten OCCR. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten

Arne Boman är en av Afghanistanstyrkans tio rådgivare som dagligen arbetar tillsammans med afghanska kolleger vid OCCR.

Ibland arrangeras lektioner med stöd från specialfunktioner inom Isaf. Det kan exempelvis handla om hur man bäst kallar in flygstöd från Isaf, skydd mot hemmagjorda bomber eller hur man samordnar artillerield med flygverksamhet.

De afghanska officerare som den svenska afghanistanstyrkans rådgivare dagligen arbetar med har egna regelbundna vidareutbildningar i olika ämnen. Allt för att höja kompetensen inom gruppen.

- Men där vi ser en chans att komplettera kunskaperna försöker vi bidra, säger Boman.

Det kan exempelvis handla om hur man bäst och effektivast begär hjälp av Isafs specialförmågor, som till exempel flygunderstöd.

- Det kan också handla om att generellt sett öka förståelsen för det som kan vara ett hot. Allt för att minska riskerna när afghanerna genomför sina uppdrag, säger Boman.

Lektionerna är uppskattade.

- De är verkligen tacksamma och vill ha mer av detta. Samtidigt utbildar vi krigsvana officerare, flera med 30-40 år i yrket - och med officersutbildning från Sovjetunionen. Inte helt lätt att ändra på alla arbetssätt. Huvudsaken är ändå att genom utbildningarna skapa förståelse för varandras sätt att arbeta. Att afghanerna förstår varför en begäran går en viss väg. Detta i sin tur leder till ett snabbare och effektivare arbetssätt mellan Isaf och afghanerna, säger Boman.

Den nuvarande Isaf-insatsen upphör 2014 och går in i ett nytt skede.

- De afghanska säkerhetsstyrkorna har tagit över hela ansvaret. Därför är det viktigt att vi försöker stötta dem med det som de behöver för att det ska gå bra för dem. Vi försöker därför hjälpa till med att få verksamheten att fungera - på deras sätt och på deras villkor, säger Arne Boman.