Tränar på att hantera kris

Om en kris inträffar måste det finnas en organisation som hanterar krisen och tar hand om människor på ett bra sätt. Därför har personal från Livgardet utbildats i krisstöd.
– Det handlar om att ge människor rätt stöd, en slags psykologisk första hjälpen, säger Karin Ås Lindgren som är chef för Livgardets krisstödsresurs.

Livgardets krisstödsresurs: Mats Prozth, Lisa Mobrand, Marie Ernfors, Camilla Jeppson, Karin Ås Lindgren, Tony Forsberg, och Magnus Nolgren. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Under de praktiska övningarna får kursdeltagarna bland annat se ett exempel på hur man kan agera stöd vid en bilolycka. Därefter får de själva prova. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Utbildningen består av fyra dagar med lärarledda lektioner, seminarier och praktiska övningar. Därtill kommer en interaktiv del med hemuppgifter som görs i ett dataprogram.

– Vi använder oss av de senaste rönen och litteraturen och övar på att göra det bästa vi kan utifrån den kunskap som finns nu, säger Christoffer Mattson från Fortitude Education som leder kursen på Livgardet.

Under kursen får deltagarna bland annat lära sig att det är viktigt att finnas till hands och kunna ge stöd, både i det akuta skedet och på längre sikt – allt utifrån individuella behov.

– Vi är skyldiga enligt lagen att ha en organisation som kan hantera kriser och det är något vi måste utbildas i. Det är viktigt att vara förberedd om något händer och att personalen vet att det finns ett stöd. Vi måste även upprätthålla våra kunskaper i krisstöd, säger Karin Ås Lindgren.

Krisstödsresursen är en del av Livgardets krisledningsorganisation och en del av Försvarsmaktens krisledningsberedskap.