Soldater stöttas i karriären

För många heltidssoldater lämnar Försvarsmakten. Därför görs en ny satsning för att få fler av dem att stanna kvar inom försvaret.

Magnus Nolgren har arbetat på Livgardets HR-avdelning sedan i maj. Han är civilanställd och en av hans arbetsuppgifter är att vara ett stöd för de anställda som vill göra livs – och karriärutveckling. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

Avhoppen inom den stora anställningsgruppen heltidsanställda gruppbefäl, soldater och sjömän, eller GSS/K som gruppen benämns, är för många. Avhoppen kan bero på att det kan vara svårt att se helhetsbilden och de utvecklingsmöjligheter som finns hos arbetsgivaren. Stödet livs- och karriärsutveckling, som förkortas LoK, har tidigare enbart funnits för officerare och civilanställda, men nu kan även GSS/K till viss del ta det av det.

– LoK öppnar upp och synliggör de utvecklingsmöjligheter som finns inom försvaret, och vad man som individ behöver göra för att ta sig dit. Det är viktigt att ta ett eget ansvar för sin utveckling, säger Magnus Nolgren som är HR-generalist på Livgardet.

Genom att erbjuda LoK för GSS/K hoppas man på att kunna få behålla de anställda och också kunna skapa långsiktiga relationer till dem. Under hösten utbildas Magnus Nolgren för att även kunna arbeta som handledare i livs – och karriärsutveckling. Efter utbildningen kommer han att kunna vara ett bollplank för de officerare, civila och GSS/K som vill komma vidare i sin karriär inom Försvarsmakten. 

Lika men ändå olika

LoK för civila och officerare har funnits i tio år, medan LoK för GSS/K har under två års tid pågått som ett försöksprojekt på ett fåtal förband. Trots att LoK för GSS/K ännu inte finns på Livgardet har intresseanmälningarna från Livgardets enheter redan börjat trilla in.

– I dagsläget undersöker vi hur behovet av LoK för GSS/K ser ut på Livgardets enheter. Det gör vi för att kunna möta den efterfrågan som finns, säger Magnus Nolgren.

Både LoK för GSS/K och LoK för officerare och civila bygger på att individen får hjälp att hitta sina styrkor, utvecklas mot nya mål i karriären inom Försvarsmakten. Den stora skillnaden är hur man når de målen. För officerare och civilanställda handlar det om 6-8 individuella samtal med handledaren under en tremånadersperiod. För GSS/K innebär LoK både individuella samtal och gruppövningar och processen pågår i flera år.

– Vi är en enormt stor arbetsgivare med väldigt många möjligheter till byte av karriärsbana. Vilken annan arbetsgivare ger utrymme för kostnadsfri vägledning, coaching och potentiell rörlighet såväl inom som utom landet? säger Magnus Nolgren.