Snart redo för insats

I början av året inleddes på allvar utbildningen och förberedelserna av den operativa reserven (OR14). Syftet med en operativ reserv är att Försvarsmakten och Sverige, ska ha tillgång till ett omedelbart gripbart förband. OR14 skall kunna lösa uppgifter internationellt såväl som nationellt.

Stridsbåten är både ett vapensystem och ett transportmedel. Foto: Christoffer Lennings/Försvarsmakten
Kompaniet under stridsövning. Foto: Christoffer Lennings/Försvarsmakten
Skarp stridsskjutning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kompanichefen har genomgång efter övning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stort fokus har varit på amfibiestrid med stridsbåt. Foto: Christoffer Lennings/Försvarsmakten
Kompanichefen major Patrik Berge. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Sedan hösten 2006 har Försvarsmakten avdelat ett förband motsvarande ett skyttekompani, som en operativ reserv. Efter genomförda utbildningar och övningar, har kompaniet sedan stått i tio dagars insatsberedskap. Historiskt sett har den operativa reserven under kortare perioder använts som förstärkning vid flera tillfällen, bland annat vid insatserna i Afghanistan.

Uppgiften att utbilda en operativ reserv, har fördelats mellan Försvarsmaktens olika förband, nu har ansvaret gått till Amfibieregementet och andra amfibiebataljonen, närmare bestämt 204.amfibieskyttekompaniet. Detta innebär till skillnad mot tidigare, att den operativa reserven nu har både sjö- och markrörlighet. Sjörörligheten utgörs av kompaniets ordinarie stridsbåtar, för markrörlighet används främst terrängbil 16 (RG32 GALT).


Omfattande utbildning

– Efter ett intensivt år, har vi kommit till slutskedet av vår utbildning för att påbörja beredskapsskedet efter nyår. Utbildningen har varit omfattande och varierande, både för den enskilde soldaten, men också för kompaniet som helhet. Vi måste ha en bred utbildning i syfte att kunna hantera olika typer av insatser med ont om tid till förberedelser, säger kompanichefen major Patrik Berge

Killarna och tjejerna har inledningsvis utbildats och övats i sina befattningar som bland annat sjukvårdare, fordonsförare, minsökaroperatör och stridsbåtsförare. Soldaterna har därefter blivit integrerade i sina grupper och tillsammans genomfört stridsutbildning med kompaniets samtliga ingående vapensystem. Kompaniet har i sin helhet under hösten genomfört flertalet kompaniövningar med nationella och internationella uppgifter. 

Det har varit stort fokus på stridsutbildning i bebyggelse, skogs- och skärgårdsterräng. Förbandet har även utvecklat förmågan att möta olika typer av hot, som till exempel en irreguljär motståndare med hemmagjorda bomber. Syftet med den varierande utbildningen har varit och är att förbereda enheten för olika typer av miljöer och uppgifter.

– Vi har nyligen slutfört en funktionsövning där vi bland annat genomförde flera skarpa kompanistridsskjutningar med alla våra ingående vapensystem. Det är viktigt att kunna öva så realistiskt som möjligt för att hela tiden utvecklas. En del i stridsskjutningarna har varit att öva chefer på olika nivåer, det är viktigt att de får direkt kvitto på de beslut som de fattar, säger Berge.


Stort intresse

När Amfibiebataljonen våren 2012 startade rekryteringen till den operativa reserven, tog det inte långt tid innan platserna fylldes upp. Huvuddelen av personalen tillhör sedan tidigare förbandet, några med lång tjänstgöringstid och andra med lite kortare.

– Intresset för att vara en del i den operativa reserven har varit stort, både internt men också externt. Det är en blandning av personal, många är grundutbildade på Amfibieregementet, men det finns också några som kommer från andra förband. Bakgrunden och den militära erfarenheten skiljer sig något, vissa har nyligen genomfört sin militära utbildning och några andra muckade för flera år sedan. Därför har vi under utbildningen lagt mycket tid på den personliga färdigheten i syfte att skapa en hög gemensam nivå.

En annan viktig del under förberedelserna, kanske rent av den viktigaste, har också varit att skapa en stark förbandsanda där vi alla jobbar mot samma målbild. Jag tycker att vi tillsammans har lyckats väl och jag känner att vårt kompani kommer att vara redo för att lösa de olika uppgifter vi kommer att ställas inför, säger Patrik Berge.


Närmast på schemat för 204.amfibieskyttekompaniet står fortsatt förbandsutbildning med fokus på strid med fordon samt kravallhantering. 

Utbildningsåret för kompaniet avslutas med en extern validering, i syfte att kvalitetssäkra förbandet OR14 och identifiera eventuella behov av kompletterande utbildning.