Räddningsbåt från F7 i skarp sjöräddningsinsats

Under en navigationsövning kvällen den 15:e oktober fick F7:s räddningsbåt larm om en fritidsbåt med motorhaveri på Vänern. Sjöräddningscentralen JRCC i Göteborg kunde med systemet Automatic Identification System (AIS) se att F7:s räddningsbåt redan fanns i området och skulle kunna bistå med hjälp fortare än Sjöräddningssällskapet från Spiken på Kållandsö.

Claes Nilsson, Magnus Krantz och Per Bryngelfors deltog vid räddningen av en fritidsbåt med motorhaveri. Foto: Jenny Nyström/Försvarsmakten

– Vi fick larm om en fritidsbåt som gått på grund, så vi avbröt vår övning och påbörjade räddningsinsatsen, säger Magnus Krantz, båtchef på F7:s räddningsbåt.

Sjön var relativt hård med meterhöga vågor och en vind på 12 m/sek. En större fritidsbåt hade efter ett motorhaveri drivit från farleden och gått på grund strax öster om Navens fyr nordväst om Kållandsö. Området är fullt med grynnor och sten som inte finns utmärkta på sjökortet. Magnus och de övriga i besättningen kunde ta sig tillräckligt nära för att kunna förhöra sig om de drabbades tillstånd. Samtliga i sällskapet var självklart skärrade men i övrigt oskadda. Båten föreföll vara intakt och tog inte in något vatten.

Besättningen på räddningsbåten beslutade att invänta förstärkning från Sjöräddningen som närmade sig platsen.

– Om det blivit värre hade vi självklart agerat men eftersom läget var under kontroll behövde vi inte utsätta oss och de drabbade för onödig risk. Det var bättre att lösa uppgiften tillsammans med Sjöräddningen, säger Claes Nilsson som deltog i räddningsarbetet.

Efter några försök fick de över en bogsertamp till fritidsbåten och kunde därefter påbörja bogseringen tillbaka till Spiken. Räddningsbåten från F7 följde med hela vägen för att hjälpa till att styra upp fritidsbåten som hade problem att göra det själv.

– Det är sällan vi får larm på det här sättet från Sjöräddningscentralen, det har bara hänt ett fåtal gånger. Det är ju alltid allvarligt när man får ett skarpt larm, så det känns väldigt skönt att det slutade så bra som det faktiskt gjorde, säger Magnus Krantz.