Nya instruktörer i närkamp

"Visa nedtagning framifrån – gör det!"
Kommandot kommer från 1:e sergeant Thorén och eleverna förevisar tekniken. Det ekar i gymnastiksalen när kroppar faller i mattan. Det är examination vid Skaraborgs regementes instruktörskurs närkamp GMU.

Andreas Thorén förevisar detalj i tekniken. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Nyutexaminerade närkampsinstruktörer. Foto: Andreas Wägroth/Försvarsmakten

Under två veckor har ett tiotal soldater och gruppbefäl genomfört utbildning närkamp. Detta har funnits under en längre tid i Försvarsmakten men har nyligen förändrats för att bättre passa Försvarsmaktens uppgifter och utrustning och det personalförsörjningssystemet med rekryter, heltids- samt deltidsanställda soldater och officerare. Det utvecklade systemet bygger på två paket, GMU (Grundläggande militär utbildning) samt MSU (Markstridsuppgift), I korthet går det ut på att det första paketet utbildas på under GMU och det andra är kunskaper som utvecklas under soldatens fortsatta karriär. MSU riktar sig i huvudsak till förband med markstridsuppgifter, som Skaraborgs regementes mekaniserade bataljoner.

­- Eleverna har varit mycket intresserade, motiverade och har snabbt visat förtrogenhet med det som lärts ut förklarar Andreas Thorén, 1:e sergeant, huvudinstruktör och examinator under kursen. Och han fortsätter
– Det är tydligt att eleverna har grundlagd kunskap sen tidigare och att de är här av fri vilja.

Det som är unikt med den här instruktörskursen är att deltagarna till huvuddel består av heltidsanställda soldater och gruppbefäl. Huvuddelen av dem har under hösten genomfört gruppchefsskola vid förbandet och har, genom denna, en formell pedagogisk kompetens vilken kommer komma till användning i deras nya roll som närkampsinstruktörer.

Chefen för flertalet av eleverna, kompanichef Fredrik Månsson, förklarar att hans tanke är att de nya instruktörerna skall användas till att vidareutveckla övriga soldater vid hans kompani, Wilska.

Bataljonsförvaltaren vid 42:a mekaniserade bataljonen, Fredrik Andersson som närvarar vid dagens examination, ser ett utmärkt tillfälle för eleverna att få befästa sin förmåga som instruktörer i och med GMU 1 vid regementet under nästa år.
– Genom att vara med och utbilda nya rekryter i närkamp kommer våra nya närkampsinstruktörer få möjlighet att utvecklas som utbildare. Det vi ser här idag är exempel på det nya sättet att använda personalen vid förbandet säger Fredrik. Lämpliga individer, med rätt formell och reell kompetens, används för att utbilda sina kollegor. Då spelar det ingen roll om de är soldater, gruppbefäl eller officerare.

Andreas Thorén är ytterligare ett exempel. Han är 1:e sergeant och vagnchef på ett av förbandets kompanier vid P 4 Kvarn i Östergötland men idag är han examinator för personal i Skövde. Andreas är också regementets ämnesföreträdare närkamp. Ett bevis på att militär grad eller personalkategori är av mindre vikt. Det är den reella kompetensen och lämpligheten som är avgörande.