Maria på Marmal

Det här är Maria. Maria på Marmal. Hon är en av drygt 100 svenskar som arbetar vid den jättelika multinationella basen Marmal.
– Vi gör så att det svenska förbandet fungerar. Utan oss hade det varit kärvt, säger Maria.

Maria ser till att jobbet flyter på svenska NSE, som är förlagd i den jättelika basen Marmal. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Maria träffar ofta kolleger från andra nationer, här Linn vid den norska enheten. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Maria besöker det tyska förrådet. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Vid NSE: s verkstad underhålls och repareras de svenska fordonen. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Mycket av jobbet vid NSE är digitalt. Personalen vid huvudförrådet måste ha koll på varje enskild sak i förrådet. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten

I basen Marmal arbetar många nationaliteter för att ge stöd åt de Afghanska säkerhetsstyrkorna. Totalt bidrar ett 40-tal länder med personal till Isaf.

Vid basen, som ligger ungefär en mil från den svenska huvudbasen CNL, verkar den svenska helikopterenheten, SAE – samt svenskarna vid Isafs huvudkontor för norra Afghanistan. Basen rymmer totalt 5 000 invånare.
Maria jobbar vid den största svenska enheten i Marmal – NSE, National Support Element med verkstad och huvudförråd – som ser till att det svenska förbandet har allt det som förbandet behöver för att kunna verka.
– Det kan handla om allt från ”mjölk i kaffet” till att ammunitionen finns och kommer till den enskilde soldaten. Vi ser till att allt det som behövs för ett förband kommer in. Vi ser till att fixa fordon som behöver repareras och underhållas – och vi ser till att soldaterna får ut alla de vapen, kläder och den personliga utrustning de behöver, säger hon.

Maria arbetar som logistikassistent vid svenska NSE. Hon ser till att allt pappersarbete rullar på.

Hon ser även till att besöksavdelningen fungerar.
– Som en liten hotellverksamhet. Hit kommer våra egna leaveresenärer, systemstödet från Sverige och andra gäster för att bo en tid – till eller från Sverige. Jag ser till att de får en säng, har de bra och att tvätt och annan service fungerar i de boendedelar vi har tillgång till, säger hon.
Maria jobbar lite som en ”allt i allo”.

– Vissa dagar kan det bli en heldag framför datorn för att registrera och flytta saker digitalt i systemet, andra dagar kan det bli ett ständigt åkande med transportbilen inom basen för att exempelvis hämta beställda varor, hämta och lämna post och tvätt, prata och ha möten med kolleger från de andra svenska enheterna eller träffa folk från de andra nationerna, säger Maria.