Kompetens till nytta för fler

– Deltidssoldaterna för med sig värdefull kompetens till oss och förhoppningsvis får deras civila arbetsgivare nytta av det de lär sig här, säger Patrik Edentoft som under nästan två veckor genomfört utbildning med soldater och reservofficerare på en av regementets mekaniserade bataljoner.

Bataljonschefen följer de olika befattningsutbildningarna som genomför på krigsförbandskursen Foto: 41:a mekaniserade bataljonen/Försvarsmakten
Det krävs att den enskilde tränar mellan tjänstgöringstillfällena om de ska klara kraven. Foto: Patrik Johnsson/Försvarsmakten
Bataljonschefen uppmärksammade soldat Baeckström för hans goda attityd och engagemang. Foto: 41:a mekaniserade bataljonen/Försvarsmakten

41:a mekaniserade bataljonen där Patrik Edentoft är bataljonschef har nyligen genomfört en gemensam krigsförbandskurs med inkallade deltidssoldater, reservofficerare och fast anställt yrkesbefäl.
– Våra deltidssoldater och reservofficerare spelar en viktig roll i våra krigsförband och jag uppskattar att så många velat satsa på att vara med och delta i övningen.

I övningen, som pågick i cirka 10 dagar deltog 101 soldater och reservofficerare från bataljonens samtliga kompanier.
– Denna övning är en del i det koncept vi utvecklat för att stegvis fylla upp förbandet med bra soldater. Efter tester, grundläggande utbildning och kontroll av status och färdighet som soldat har vi nu under denna övning genomfört befattningsutbildning av samtliga deltidssoldater. I nästa steg placeras de på respektive kompani och rätt befattning för fortsatt övning under 2014.

Patrik tycker att nästan samtliga som deltog visade upp ett engagemang och attityd som ger både dem själva, deras civila arbetsgivare och Försvarsmakten ett bevis på att de är värda att satsa på.
– Mitt bestående intryck av soldaterna är att vi lyckats rekrytera oerhört motiverade soldater som också förstår vad detta handlar om. Att växla från ett civilt arbete till denna verksamhet som påfrestar både kropp och själ är inte lätt. Alla klarar inte av det.

Som deltidssoldat och reservofficer krävs att man själv upprätthåller sin fysiska nivå och tränar så att man är förberedd när det är dags för tjänstgöring.
– Huvuddelen har genomfört enskild fysisk träning mot våra gemensamma krav och vid de obligatoriska fysiska testerna visades detta påtagligt av flera soldater. Det är och kommer vara viktigt för oss alla i förbandet att över tiden kunna uppvisa en fysisk och psykisk status som är tillräckligt hög för att kunna lösa våra uppgifter och därmed platsa i förbandet, säger Patrik och hoppas på en fortsatt bra utveckling.
– Min förhoppning är att det har fungerat bra hos arbetsgivarna med att vi har fått tillgång till de anställda och att vi kan genomföra fortsatt utveckling under 2014. Dessutom att företagen får dra nytta av de erfarenheter och färdigheter som deras medarbetare får under sin tjänstgöring här.