”Jag vill gärna bli kustjägare”

Mer än halva tiden har nu passerat för de rekryter som började den grundläggande militära utbildningen (GMU), på Amfibieregementet. Några har avbrutit utbildningen, främst på grund av medicinska orsaker. Några som börjar se slutet på utbildningen är rekryterna Sofia Bråse och Tim MacNally.

Sofia Bråse vill gärna bli kustjägare och ser en framtid i Försvarsmakten. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Rekryterna blev allt bättre skyttar efterhand de övade. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Instruktören Khaled Elgamalaya genomförde drillövningar mellan skjutpassen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Tim MacNally klarade skjutproven, men behövde förbättra träffbilden på tavlan. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Rekryterna varvade skjutövningar med övning i gruppsstrid. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Både Sofia och Tim upplevde att det var lite tufft i början, men nu har de vant sig vid livet som rekryter och båda är inställda på att fortsätta i den militära banan.

– Innan jag började utbildningen hade jag en föreställning om att det skulle vara kul, och det har det hittills verkligen varit. Visst har det varit stunder då det har varit jobbigt men de glömmer man fort, säger Sofia Bråse. 

Redan för några år sedan var hon intresserad av att göra värnplikt, men hon tyckte att elva månader var en ganska lång tid. Däremot passade GMU henne bättre, då det bara är tre månader. Ett långsiktigt mål för Sofia är att bli läkare. 

- Jag skulle vilja kombinera läkaryrket med att vara anställd i Försvarsmakten. Det skulle vara kul att utbilda mig till kustjägare, men jag har förstått att det är ganska tufft och att det tar några år att bli kustjägare, sa Sofia Bråse

Sofia blev än mer taggad att bli kustjägare när hon hörde att den fösta kvinnliga kustjägaren ännu inte hade utbildats.

Sofias kollega Tim MacNally, trivs också som fisken i vattnet och även han ser en framtid i försvaret.

– Jag tycker verkligen att det här är superkul, som idag öva strid, hur kul som helst. Allt vi gör är inte lika roligt, men det vägs upp av kamratskapet och den goda stämningen, säger Tim.

Även Tim hoppas på att kunna kombinera de civila kunskaperna med en militär karriär. Han pluggar statskunskap inom ekonomi med internationella relationer, men har nu ett uppehåll från studierna för att kunna genomföra GMU.

- Det har självklart varit jobbigt, speciellt de första dagarna, ovetskapen om vad som skulle hända och innan vi hade skapat rutiner var lite slitsamt. Även utrustningen var tung i början, men nu känns den som en naturlig del av kroppen och det är naket utan stridsutrustning, säger Tim.

Rekryterna är inne i utbildningsskedet som kallas för projekt 3 ”Försvara”. Det innebär att efter projektet ska rekryterna bland annat kunna genomföra strid på gruppnivå, och kunna agera som post vid olika objekt. De ska dessutom kunna redogöra för hotbilden och verkan vad gäller olika kemiska stridsmedel samt kunna vidta skyddsåtgärder för densamma. Killarna och tjejerna genomgår också en grundläggande närkampsutbildning. Detta och en hel del annat ska hinnas med i det här skedet.

– Det är min första GMU-pluton som jag utbildar, vilket är väldigt kul och givande. Utbildningsperioden är tight, det är mycket som vi ska lära ut under tre månader, så det gäller att vara pedagogisk. Även om det ibland är stressigt så uppfattar jag rekryterna som oerhört motiverade och positiva vilket också gör det ännu roligare att utbilda, sa instruktören vice korpral Khaled Elgamalaya.

Amfibieregementet genomför GMU på alla tre platser där förbandet verkar, Berga söder om Stockholm, Göteborg och på Gotland.