Goda råd är dyra

Här jobbar tio svenskar med 50 afghaner

Ett av den svenska Afghanistanstyrkan viktigaste uppdrag just nu är att ge goda råd till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Svenskarna i den särskilda rådgivningsenheten är kittet som håller ihop afghanernas säkerhetsstyrkor och Isaf.
- Vi ger och tar. Förmedlar behov av hjälp. Arbetar nära och intimt. Vi gör så att samarbetet mellan afghanerna och Isaf flyter på bästa sätt, säger ställföreträdande chefen Tommy Sundberg

Tommy Sundberg arbetar vid den regionala samordningsenheten - OCCR - där ett 50-tal afghaner från polis, armé och säkerhetstjänsten NDS samt tio svenskar. Generalmajor Sayed Sarwar Sajadi är chef.
Tommy Sundberg arbetar vid den regionala samordningsenheten - OCCR - där ett 50-tal afghaner från polis, armé och säkerhetstjänsten NDS samt tio svenskar. Generalmajor Sayed Sarwar Sajadi är chef. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Det finns alltid minst en svensk på plats vid OCCR. Dygnet runt alla dagar i veckan. Den här dagen har Simon den svenska samordningsjouren.
Det finns alltid minst en svensk på plats vid OCCR. Dygnet runt alla dagar i veckan. Den här dagen har Simon den svenska samordningsjouren. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Till enheten kommer ofta officerare från andra Isaf-länder -  för att exempelvis lära ut saker som de Afghanska kollegerna inte fått lära sig tidigare. På bilden samtalar Tommy Sundberg med två tyska ämnesspecialister.
Till enheten kommer ofta officerare från andra Isaf-länder - för att exempelvis lära ut saker som de Afghanska kollegerna inte fått lära sig tidigare. På bilden samtalar Tommy Sundberg med två tyska ämnesspecialister. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten

För bara några år sedan stod svenska soldater tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna ute i fält - i kampen mot de som bekämpar den afghanska regeringen.

De senaste åren har afghanerna själva tagit över allt mer av säkerhetsansvaret. I område efter område - allt enligt planen.

I dag planerar och utför afghanerna alla säkerhetsoperationer i Afghanistan. Svenskarna finns främst kvar som ett rådgivande och samverkande stöd. Det är där svenskarna i rådgivnings- och samverkansenheten OCCRAT kommer in.

- Vi är kittet mellan de afghanska säkerhetsstyrkorna på marken och Isaf. Det kan exempelvis handla om att de önskar stöd med förmågor som afghanska säkerhetsstyrkorna ännu inte utvecklat, som exempelvis flygunderstöd eller underrättelser inför en militär operation. Vi ser till att detta utbyte flyter på bra. Att information och underrättelser flödar åt båda hållen, säger Tommy Sundberg.

Rådgivning i provinsen

Det finns ett regionalt och flera provinsiella rådgivnings- och samverkansenheter i det svenska operationsområdet. Vid den övergripande regionala enheten - OCC-R - i staden Mazar-e-Sharif arbetar ett tiotal svenskar tillsammans med ett drygt 50-tal afghanska officerare från de olika polisorganisationerna och armén.

Arbetet går framförallt ut på att skapa en bra lägesuppfattning - att Isaf och afghanerna har samma information att agera utifrån. Operationer ska också koordineras och samordnas.

- Det kan exempelvis handla om begäran om ett önskat flygunderstöd, EOD (röjning av hemmagjorda bomber) eller spaning. Detta ofta i kombination med att det ska gå snabbt. Därför är någon av oss alltid här på OCC, dygnet runt alla dagar i veckan, säger Tommy Sundberg.

Fungerande samarbete

Stämningen är god. Arbetet mellan de svenska och afghanska kollegerna fungerar bra.

- Vi jobbar nära dem. Vi har alla personligen lärt oss mycket om afghanerna och det afghanska samhället. Vårt medvetande och våra kunskaper om Afghanistan har ökat rejält helt enkelt. Det är också lite av tjusningen med detta speciella uppdrag. Vi kommer nära och utvecklar också fina personliga relationer med de enskilda afghanska kollegerna, säger Tommy.

Uppdraget innebär att gruppen är väl insatt i allt vad som händer säkerhetsmässigt i operationsområdet, norra Afghanistan. Afghanerna redovisar fortlöpande dygnet runt vad de gör och planerar. Isaf gör motsvarande.

- Vi på OCCR leder inga operationer eller förband. Det gör ledningen för respektive polis- eller armestyrka på marken. Vi gör istället att förutsättningarna för en lyckad operation blir så optimala som möjligt, säger Tommy.

Chef för OCCR är generalmajor Sayed Sarwar Sajadi. En man som varit med sedan de sovjetiska trupperna vistades i Afghanistan.

- De svenska rådgivarna är mycket kompetenta och effektiva. Vi har ett tätt och öppet samarbete som över åren gagnat oss mycket. Det stöd vi får är mycket viktigt. Det har gjort oss bättre. I dag vågar vår fiende inte möta oss öga för öga. Då förlorar de. Samtidigt står vårt land inför stora fortsatta utmaningar. Inte minst genom de aktiviteter som styrs av krafter utanför vårt land, säger han.

Sverige och svenskarna kommer alltid vara något speciellt för honom.

- Jag är sedan många, många år en stor Sverigevän. Min stora önskan är att någon dag få en möjlighet att besöka Sverige - för att träffa kolleger inom den svenska militären och besöka alla de historiska platserna i landet, säger Sajadi.