Examen för årets gnistar

I mitten av oktober hölls en högtidlig examen för Sjöstridsskolans ledningssystemoperatörer, eller gnistar, som de i vardagligt tal kallas. Under tolv veckor har de nitton eleverna jobbat intensivt för att skaffa sig kompetensen att sköta radiokommandot ombord på flottans fartyg.

Ronja Lindell och Andrea Sewell fick utmärkelse som bästa elever på utbildningen till ledeningssystemoperatörer. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Gnistarna väntar spänt på att få veta vilka som blir kursens bästa elever. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Gnisten har som uppgift att vara sambandsoperatör och är den som bär ansvaret för kommunikationen i radiohytten. Under sin utbildning har gnisteleverna bland annat lärt sig hantera radiotelefoni, marint samband, kryptoteknik och signalskydd.

Gruppens kurschef, Eleanor Wiklund, sammanfattade utbildningsperioden och passade på att lovorda sina elever.

- Trots att ni har en lång utbildning bakom er så sluta aldrig att vara frågvisa. Sluta inte att vilja veta mer, för det finns alltid mer att lära. Ni har varit fantastiska och det är med sorg som jag nu släpper iväg er, men jag vet att vart ni än kommer, så blir ni mottagna med glädje.

Varje fartyg en unik individ

Carl-Johan Andersson som är chef för marinstridsavdelningen på Sjöstridsskolan, fanns på plast för att avtacka eleverna. Han uppmanade dem att se varje fartyg som en unik individ och att varje fartyg, liksom vi människor, har en uppsättning av egna personligheter.

- Om ni lär känna ert fartyg och hur just den individen fungerar, så kommer ni få det mycket lättare i ert arbete.

Av de nitton utexaminerade eleverna hade Andrea Sewell och Ronja Lindell utmärkt sig något utöver de andra och fick ta emot utmärkelsen som kursens bästa elever.

Båda är mycket nöjda med sin utbildning och ser fram emot att få komma ut och få jobba som sjömän. De har fått placering på ett minröj- respektive bevakningsfartyg.

- För min del tror jag tror att det kommer bli en officersutbildning så småningom. Jag vill gärna prova på utlandstjänstgöring, säger Ronja Lindell. Hon får medhåll av Andrea som redan nu vet att hon i framtiden vill vidareutveckla sig inom Försvarsmakten.