Trafik och transport

Delar ur Trängregementets MOVCON (movements and control) har deltagit under övningen Northern Coasts 2013. Deras uppgift är att vara följeförband och följa transporter av och med utländsk militär och deras materiel inom landets gränser.

Daniel Axelsson och Kajsa Gustavsson tillhör MOVCON och har fått ta motorcykelkort i tjänsten. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
En vanlig syn under Försvarsmaktens övningar. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Förbandet planerar tillsammans med ankommande utländsk enhet var och när de kommer och tar emot respektive lämnar vid landets gräns. Man följer transporten och reglerar också trafiken vid behov för att hålla ihop alla fordon.

Några som jobbar med detta är trafiksoldaterna Kajsa Gustavsson och Daniel Axelsson som sedan ett år tillbaka tillhör MOVCON.

– Det är varierande och roligt med ansvar.  Och det är en speciell känsla att stoppa trafik på en motorväg, säger Kajsa.

Trafiksoldaterna har samma befogenheter som polisen i samband med trafikdirigering. För att en lastbilskonvoj ska kunna hålla ihop så får de åka före på sin motorcykel för att lotsa och ge fri väg. De kan behöva stanna vid korsningar och stoppa övrig trafik. Därefter åker de vidare och förbi konvojen för att göra samma sak vid nästa korsning. Varken Kajsa eller Daniel hade mc-kort tidigare utan har fått det under sin utbildning.

– Vi får åka till många olika platser i Sverige och se många nya ställen och för oss är verksamheten alltid skarp, säger Daniel.

Gruppen är mer vana med att arbeta med armén men tycker det är kul att öva med olika vapengrenar som i det här fallet marinen.

– Det skiljer lite på rutiner och vilka verktyg man har för att lösa uppgiften men i stort sett fungerar det på samma vis, säger Mona Bäck, plutonchef som varit på plats i Karlskrona.