Soldatutbildning under vattenytan!

Vid våra ingenjörbataljoner finns det fältarbetsdykare vars uppgifter i första hand är rekognosering och undervattensarbeten.

Dykning i Vättern.
Dykning i Vättern. Foto: Daniel Johansson/Försvarsmakten
Del av dyksoldaterna.
Del av dyksoldaterna. Foto: Daniel Johansson/Försvarsmakten
Förberedelser för undervattensnavigering.
Förberedelser för undervattensnavigering. Foto: Daniel Johansson/Försvarsmakten

Några av dessa dyksoldater är tidvis tjänstgörande (GSS/T) och har precis genomfört en utbildning på lätt dyksystem 09. Soldaterna som är tidigare värnpliktiga fältarbetsdykare genomförde sin grundutbildning med en äldre andningsapparat. I och med det blev denna mer aktuella utbildning startskottet för GSS-T verksamheten för fältarbetsdykarna, vilket i sin tur kommer leda till att skapa en gemensam bas inför framtiden.

Under den en veckolånga utbildningen genomfördes dykövningar i i bassäng, i Vätterns klara vatten och i den grumliga sjön Bjälmen. Utbildningens huvudmål var att soldaterna skulle lära sig hantera utrustningen och de haverimetoder som finns. Instruktörerna som höll i utbildningen kunde glatt konstatera att soldaterna fortfarande behärskade mycket av det de lärt sig under värnpliktsutbildningen. Soldaterna var mycket positiva och såg fram emot fortsatt utbildning och övningsverksamhet.