Plugget öppnade nya dörrar

Två av fänriken Anna Linfeldts stora intressen är hästar och teknik. Genom studier och tillvaratagna tillfällen kan hon idag ägna sig åt sina intressen på arbetstid.
– Jag har dragit en högvinst, säger Anna.

Från beriden bevakningssoldat till teknisk officer. Anna Linfeldt är tillbaka på Livgardet som är det förband hon gjorde värnplikten på. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten
Många yrkesval men också många arbetsorter. Anna Linfeldt tror att det är bra att vara medveten att om man väljer en militär karriär kan man behöva byta arbetsort. Foto: Försvarsmakten

Innan hon gjorde värnplikt tänkte hon att rollen som officer innebar att utbilda värnpliktiga år efter år. Men genom yrkeserfarenhet och utbildning har hon sett att officersyrket kan ha en stor bredd.

– Det går att hitta nya vägar i officersrollen. Man kan göra allt från att vara lärare på Karlberg till att köpa in de materielsystem vi använder i försvaret.

Anna Linfeldts karriär på Livgardet började när hon 2005 gjorde värnplikt som beriden bevakningssoldat. Sedan fick hon chansen att arbeta som ridinstruktör och plutonsbefäl. Efter tre års studier på Försvarshögskolans officersprogram är Anna tillbaka på Livgardet i rollen som chef.

 – Jag har fått förmånen att komma tillbaka som teknisk officer.

Hon har fått anställning på Livskvadron som är den enhet där hon gjorde värnplikt. Tjänsten som teknisk officer får hon kombinera med hästintresset genom att hon också kommer att ha en beriden tjänst. Att det finns många olika yrkesinriktningar inom Försvarsmakten är en av de saker Anna uppskattar hos sin arbetsgivare.

 – Det finns så många vägar att gå och så många möjligheter, men man måste ta vara på de tillfällen som ges vad de än är och ge det en chans. Om man hamnar på ett ställe där man inte vill vara, ja det vara det stället som gör att det öppnas upp vägar som man inte trodde fanns.

 

Fokus på vidareutbildning

Vad tjänsten teknisk officer innebär kan variera, men det handlar bland annat om att ansvara för vården kring många fordon och vapenmateriel, och det underhållsarbete som tillkommer. Yrket kan också innebära att man är den som sköter kontakter med verkstad och uppföljning.

– Jag vet att jag kommer att vara ansvarig för rutinerna för den tekniska tjänsten, men jag har ännu inte satt mig in allt. Just nu är det fokus på vidareutbildning och på att samla praktisk erfarenhet.

Under hösten går Anna mekanikerskola och hon kommer att vara med och se hur vård av fordon och vapenmateriel bedrivs. Dessutom ska hon göra ytterligare en utbildning så att hon får köra tung personterrängbil.

 – Livskvadron har varit jättepositiva till att släppa iväg mig på utbildning för de får ju tillbaka en ännu mer kompetent och utbildad teknisk officer.

För att klara av jobbet som chef krävs att man kan hantera människor, något som man lade stor vikt på under utbildningen på Karlberg. Anna tror att om man är trygg i sig själv så har man goda förutsättningar att bli en bra chef. Hon anser att hon som chef måste vara ett föredöme för sina soldater, och för Anna är utbildning ett sätt att kunna vara det.

– Jag måste kunna stå där med skitiga fingrar under fordonsvården och hjälpa soldaterna efter bästa förmåga, inte bara stå där och ge order.