Northern Coasts avslutad

Övningen Northern coasts är avslutad efter 11 dygns tuffa övningar till sjöss, på land och i luften. Närmare 3000 soldater och sjömän, 35 fartyg och ett tiotal helikoptrar och flygplan återvänder nu till sina hemmabaser.

Några av fartygen i övningen. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Erik Andersson har varit övningsledare. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Man kan konstatera att övningen varit mycket lyckas. I stort sett alla målsättningar med övningen är uppfyllda och de första intrycken från svenska och utländska deltagare är mycket positivt.

Kommendör Erik Andersson uttrycke stolthet att ha varit övningsledare för övningen:

- En mycket noggrann planering tillsammans med alla engagerade övningsdeltagare har gjort att vi kan se tillbaka på övningen och känna oss nöjda.  Det tillsammans med att vädret varit bra, har gjort att vi fått mycket gjort på relativt kort tid.

Det finns naturligtvis alltid saker att förbättra och de kommer självklart att spridas till nästa års värdnation, Finland. Väl mött där i september 2014.