NOCO 13 – inte bara övning

Den multinationella övningen Northern Coasts 2013 har nu satt igång. Den första delen består av en hamnfas i Karlskrona. Under denna del av övningen gör man de sista förberedelserna inför de kommande övningsmomenten. Övningsdeltagarna har möjlighet att umgås med kollegor från andra nationer och att uppleva Karlskrona. Förhoppningsvis blir helgen i Karlskrona en behaglig och minnesvärd vistelse för alla sjömän och soldater.

Man bevakade dygnet runt med stridsbåtar. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
"Folk har respekterat skyddsobjektet så det har fungerat fint, en eloge till Karlskronas befolkning" säger en nöjd Fredrik Brorson som ansvarat för objektet i Handelshamnen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
För några av soldaterna som deltagit har det varit den första skarpa uppgiften. Här patrullerar man längs kajen i Karlskrona handelshamn. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Både stridsbåt 90 och gruppbåt som på bilden har använts vid bevakningen från sjösidan. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

För soldaterna och officerarna vid Marinbasen som ansvarar för skydd och bevakning under hamnfasen har dock helgen inneburit en riktig kraftansträngning. Till största del är det personalen vid Marina Basbataljonens Basskyddskompani som har arbetat med att bevaka fartygen som varit förtöjda eller legat till ankars. Men även personal från hemvärnet i Blekinge och Kalmar och militärpoliser från flera olika förband i landet har hjälpt till.

– Vi har bevakat fartyg på fyra olika platser under hela hamnfasen och har även varit behjälpliga på andra platser där övningsdeltagarna har vistas. Våra militärpoliser har samarbetat till exempel med den lokala polismyndigheten för att under främst kvällar och nätter vara närvarande på stan då många av sjömännen passar på att besöka stadens nöjesutbud. Vårt mål har varit att både gästande sjömän och soldater som Karlskronas invånare ska ha en positiv bild av denna helg, säger kapten Henrik Eriksson, stridsledningschef vid basskyddskompaniet.

Bevakning till sjöss

På redden utanför Karlskrona låg det tyska stöd- och underhållfartyget Frankfurt Am Main till ankars. Här har  Martin Olson ansvarat för att det tillfälliga skyddsobjektet har bevakats.

– Vi har funnits här ute dygnet runt med stridsbåtar. Till stor del har det handlat om att optiskt och med radar övervaka närområdet och att vara beredd att avvisa båtar som inte uppmärksammat skyddsobjektet som markerats med stora gula bojar, säger Martin Olson.

Force protection

Internationellt benämns de olika olika åtgärder man vidtar för att förebygga risker och skydda egna enheter mot risker och hot av olika slag, för Force Protection. De uppgifter som soldater och officerare nu genomför är exempel på åtgärder som är till för att just minimera risker och hot mot svensk och utländsk personal, fartyg och annan materiel som ingår i övningen. För att kunna lösa bevakningsuppgiften har särskilda tillfälliga skyddsobjekt upprättats i de hamnar som inte redan är militära skyddsobjekt. Skyddsobjekten har bevakats av skyddsvakter eller militärpolis och polis och allmänheten har inte haft tillträde till områdena.

Line Bengtsson och Martin Nilsson vid 2:a basskyddsplutonen bevakar Örlogshamnen.

– Utöver våra vanliga uppgifter som till exempel att vara trafikpost, har vi haft extra postställen som vi bemannat och patruller som patrullerat på land och med båt. Och så har vi haft en särskild extra inpassering för de som är med i övningen, säger Line.

– Det mesta har fungerat bra och de utländska sjömännen och soldaterna verkar vara nöjda och det är kul att få använda sig av sina språkkunskaper. Det enda som är tråkigt är när enstaka svenska officerare och civilanställda inte har förståelse för de restriktioner som gäller och är otrevliga eller skäller på oss. Vi gör ju bara vårt jobb, avslutar Martin.

Chefen för Basskyddskompaniet, Magnus Persson med sin stab leder styrkorna från sin ledningsplats i Örlogshamnen.

 – Det har gått över förväntan. Vi har vår insatsledning igång dygnet runt sedan i onsdags. Soldater och officerare har tillsammans gjort sitt yttersta för att säkerheten under hamnfasen ska vara god utan att för den skull upplevas som en jobbigt. Till stor del har vi kunnat följa våra planer. Ibland har nya förutsättningar dykt upp i ett sent skede. Då har vi snabbt fått anpassa oss. Men det är det som är tjusningen med det här jobbet och det är det vi är utbildade att kunna hantera, avslutar Magnus Persson.

Nothern Coasts 2013

Northern Coasts, NOCO 2013, är en marin multinationell övning där NATO- och EU-länder bjuds in att delta.

Antal deltagare:
Cirka 2 500 sjömän och soldater från 14 olika länder

Övningsdatum:
6 – 19 september

Övningsområde:
Södra och mellersta delarna av Östersjön och något in över land från nordöstra Skåne, Blekinge, Kalmar län, Östergötland till Södermanland och Gotland.