Landburet marint logistikstöd

Under övningen Northern Coasts 2013 intensifieras stödbehovet för de svenska enheterna, ett stödbehov som de båda underhållsenheterna 34:e och 43:e underhållsenheten, under det gemensamma smeknamnet 77:e löser ut tillsammans.

Björn Alba jobbar normalt vid 43.underhållsenheten.
Björn Alba jobbar normalt vid 43.underhållsenheten. Foto: Tobias Widén/Försvarsmakten
Att ansvara för beställning av drivmedel till stridsfartygen är en av underhållsenheternas uppgifter.
Att ansvara för beställning av drivmedel till stridsfartygen är en av underhållsenheternas uppgifter. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

De båda enheterna med sin personal och sina materiella resurser ingår inte i övningsorganisationen utan utgör ett nationellt stöd baserat på verkliga behov hos de båda sjöstridsflottiljernas fartyg. Under övningens inledande fas löses dessa uppgifter samgrupperat från 34:e underhållsenhetens ordinarie lokaler i Karlskrona.

Huvudsakligen kanaliseras verksamheten via vakthavande befäl underhåll, VBUH, vilken bemannas under dygnets alla timmar för att ge en så hög tillgänglighet som möjligt. Här tas fartygens inkomna meddelanden om underhållsbehov emot och bedöms. Vissa ärenden hanteras med egen personal som har djup teknisk kompetens inom samtliga ingående svenska fartygssystem.

– Vi arbetar tillsammans med fartyg och Marinbasens Marina basbataljon att ständigt förbättra logistikkedjan där både beställningar och återrapportering ingår, säger Björn Alba som innehar VBUH-tjänsten då detta skrivs.

Björn Alba tjänstgör normalt som ställföreträdande chef på 43:e underhållsenheten, och är mycket nöjd med hur väl samarbetet fungerar mellan de båda avdelningarna.

De ärenden som underhållsenheterna inte själva löser ut går vidare till Basbataljonen vilka håller en god beredskap under övningen. För VBUH innebär arbetet oftast att prioritera mellan de olika underhållsärendena som inkommit och se hur man på bästa sätt kan lösa dem. I största möjliga mån försöker man koncentrera resurser och leveranser till fartygen, exempelvis vid de planerade bunkringstillfällen då fartygen finns tillgängliga i hamn. En av de mer återkommande uppgifterna är beställandet av drivmedel till fartyg men även mediciner och andra förnödenheter hanteras här.

Under övningens kommande tillämpade fas kommer underhållsenheternas funktioner för logistikstöd för minröjning koncentreras till Bråviken-området medan funktionerna för stöd till korvetterna i sin tur kommer basera i Stockholmsområdet, allt för bästa tillgänglighet för respektive system.