Kustjägarkompaniet genomför utbildning i ytsim

Grundkurs kustjägare som påbörjades vecka sju närmar sig sitt slut. Det återstår drygt tio veckor av kursen som avslutas med övning Neptuni. Det är ett av de prov som skall genomföras med godkänt resultat för att få titulera sig kustjägare samt bära kompaniets utbildningstecken, treudden.

Förberedelse för fällning från stridsbåt Foto: Johan Andersson/Försvarsmakten
Momentövning i taktisk uppgång Foto: Johan Andersson/Försvarsmakten
Fällning från stridsbåt Foto: Johan Andersson/Försvarsmakten

Grundkursen är ganska omfattande och den senaste utbildningsveckan har soldaterna genomfört ytsim.
– Jag är nöjd med soldaternas utveckling under grundkursens gång. Vi ställer höga krav på soldaterna och förväntar oss att de hela tiden vill göra sitt bästa i alla situationer. Vid ytsim så ställs detta på sin spets då det snabbt kan bli farligt om den enskilde inte har fokus under både planering och genomförande samt har kontroll på sin utrustning, säger kapten Andersson som är ansvarig för grundkursen.

Krävande transportsätt

Ytsim är det sista marina transportsättet som soldaterna får utbildning på i detta skede. Tidigare under kursen har soldaterna genomfört utbildning i transport med stridsbåt, grupp-båt och kajak. Vid 202:a kustjägarkompaniet används också dyksim som transportsätt vilket endast nyttjas av attackdykarplutonen. Utbildningarna har varit av formell karaktär och den taktiska tillämpningen övas senare när soldaterna är placerade vid kustjägar- eller attackdykarplutonen.

Ytsim är ett taktiskt transportsätt som kräver mycket av soldaten, både psykiskt och fysiskt. Miljön kan variera mellan mars månad med islossning och nollgradigt vatten till augusti och 20 grader i luft och vatten. Möjligheten att medföra utrustning är minimal då all utrustning blir blöt utöver det soldaterna har under torrdräkten, samt det som är fuktskyddat i gruppens vattentäta transportsäckar. Det innebär att all form av materiel för personlig bekvämlighet måste väljas bort, det som prioriteras är att ta med materiel för att lösa ställda uppgifter.

Moment som genomförs under ytsimutbildning är livräddning, simning, navigation, taktisk igång (TIG) och taktisk uppgång (TUG) samt fällning från stridsbåt och grupp-båt. 
– Detta är tredje året vi genomför grundkurs kustjägare i det nya personalförsörjningssystemet. Kompaniet drar erfarenheter av tidigare genomförda grundkurs kustjägare och utvecklar den efterhand. Den enskilde soldatens färdigheter är i fokus under kursen. Anledningen till att en grundkurskurs genomförs är att kompaniet inte ska nedgå i effekt vid tillförsel av ny personal, alla ska kunna grunderna för kompaniets uppgiftslösning. De soldater som är anställda på kompaniet sedan tidigare ska inte behöva repetera grunder utan fokusera på att vidmakthålla och utveckla sin förmåga. Jag uppfattar även att ett tungt incitament för att soldaterna skall stanna sin kontraktstid i Försvarsmakten är personlig kompetensutveckling, då ska vi göra det vi kan för att tillgodose detta samtidigt som förbandet därmed blir bättre. säger Andersson.

Kapten Lindquist
Chef Kustjägarpluton
202.kustjägarkompaniet

För närvarande är rekryteringsprocessen öppen inför år 2014. Uttagningstester genomförs vecka 342 med planerad start för grundkurs kustjägare i början på nästa år. Mer information finns att läsa påwww.forsvarsmakten.se