Hjälp från ovan

Övningen Northern Coasts går nu in i sin andra fas där övningsdeltagarna inte känner till exakt vad som ska hända. I scenariot är Gotland ett konfliktområde där ett antal civila behöver evakueras. Det var just vad som startade idag när den tyska 26:e luftburna brigaden anlände.

Den 26:e luftburna brigaden lyfte tidigt i morse från Malmen i Linköping.
Den 26:e luftburna brigaden lyfte tidigt i morse från Malmen i Linköping. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Fallskärmshopparna på väg ner för landning.
Fallskärmshopparna på väg ner för landning. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Fallskärmshopparna på väg ner för landning.
Fallskärmshopparna på väg ner för landning. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Fallskärmshopparna på väg ner för landning.
Fallskärmshopparna på väg ner för landning. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Omedelbart efter landning samlar soldaterna sig för att kunna framrycka mot sitt mål.
Omedelbart efter landning samlar soldaterna sig för att kunna framrycka mot sitt mål. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Omedelbart efter landning samlar soldaterna sig för att kunna framrycka mot sitt mål.
Omedelbart efter landning samlar soldaterna sig för att kunna framrycka mot sitt mål. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Efter en lång tid av konflikter och inbördeskrig i det påhittade landet Bogaland behövde ett antal civilpersoner evakueras ut ur oroshärden. Det tyska förbandet som utförde uppdraget är experter på just evakueringar.

Sex flygplan lastade med ett hundratal fallskärmssoldater och materiel landade säkert på fältet någon mil öster om Visby. Först landade en förstyrka med ett 30-tal soldater som säkrade platsen för sina efterföljare. Omedelbart efter landningen grupperade man sig och började förflyttningen mot den hembygdsgård där de som skulle evakueras befann sig.

– Det här var första gången vi genomförde en sådan här övning utanför Tyskland, vilket ger oss helt nya utmaningar, säger Brigadgeneral Andreas Hannemann som är chef för den tyska luftburna brigaden och nöjd efter att truppen landat.

– Genom att välja en ö för detta moment får vi öva såväl luft-, mark-, som sjöstridskrafter. Att det blev Gotland hade alltså inget med just det svenska försvaret av Gotland att göra. Det var en lämplig plats att öva på, säger kommendör Erik Andersson som är övningsledare för Northern Coasts.

Under de närmaste dygnen fortsätter styrkan att öva på att evakuera fler civila från Gotland. I första hand kommer man då att använda helikoptrar men även fartyg från marinen kommer att användas. Övningen Northern Coasts avslutas på torsdag den 19 september.