Hemvärnets nya fordon rullar in

Efter år av utveckling och tester levererades i dag de första grupptransportfordonen till Hemvärnet. Bilarna är anpassade och utrustade speciellt för Hemvärnets behov. De ersätter den över 40 år gamla Terrängbil 20.

De första fordonen, Personbil 8 passagerare, överlämnades under fredagen till Hemvärnets stridsskola. Foto: Foto: Nemo Stjernström/Försvarsmakten
De första fordonen, Personbil 8 passagerare, överlämnades under fredagen till Hemvärnets stridsskola. Foto: Foto: Nemo Stjernström/Försvarsmakten
De första fordonen, Personbil 8 passagerare, överlämnades under fredagen till Hemvärnets stridsskola. Foto: Foto: Nemo Stjernström/Försvarsmakten
De första fordonen, Personbil 8 passagerare, överlämnades under fredagen till Hemvärnets stridsskola. Foto: Foto: Nemo Stjernström/Försvarsmakten
De första fordonen, Personbil 8 passagerare, överlämnades under fredagen till Hemvärnets stridsskola. Foto: Foto: Nemo Stjernström/Försvarsmakten

I dag levererar Försvarets Materielverk, FMV,  de första fyra exemplaren av Grupptransportfordon-Hv även benämnd Personbil 8 passagerare (PB 8) till Försvarsmakten. Hemvärnets stridsskola är först att ta emot de nya bilarna. Totalt kommer Hemvärnet få över 400 fordon under 2013-2016.
Fordonet är baserat på Mercedes Sprint 316 men har kraftfullt modifierats för Hemvärnets behov. Något motsvarande fordon finns inte på den civila marknaden eller inom Försvarsmakten i dag.

Personbil 8 är en robust, fyrhjulsdriven minibuss med plats för åtta soldater plus förare. Lastutrymmet rymmer soldaternas stridsutrustning och personliga vapen. Här finns även särskilda lådor och fack för tunga vapen, ammunition, maskeringsnät, vattendunk, verktyg och en ventilerad hundbur. En särskild, utfällbar ”landgång” underlättar för hundar att ta sig ombord det höga fordonet. Med varje bil levereras även en släpkärra för att – vid behov – ytterligare öka transportförmågan.

Hemvärnets Grupptransportfordon är ingen terrängbil men har hög markfrigång och har utrustats med hasplåtar undertill. Kupéutrymmet har extra värme och ventilation. Belysningen går att skifta från vitt till rött sken. Personbil 8 har förberedda platser för Ra 4183 (Motorola) och Ra 1444 (Rakel) med strömförsörjning och anslutning till takantenner. Varje fordon har två brandsläckare (pulver). Då fordonet inte används kan det anslutas till torrluft genom en anordning på vänster bakdörr.

Senare under 2013 kommer FMV även börja leverera en version med utökat utrymme för samband och ledning till hemvärnet.