Hallands hemvärn vässar formen

Den årliga krigsförbandsövningen pågår för fullt för Hallands hemvärnsbataljon i Halmstad med omnejd. Närmare 400 soldater vässar både personliga färdigheter, men framförallt förmågan att tillsammans lösa bataljonens uppgifter – i den här övningen att skydda Halmstad flygplats.

Överbefälhavare Sverker Göranson besökte under fredagen övningen tillsammans med rikshemvärnschefen Roland Ekenberg. ÖB gillade vad han såg:
– Det är oerhört glädjande att se den utveckling som skett i det här förbandet, men även i andra förband de senaste fem åren! Personalen är duktig på att lösa sina uppgifter oavsett om jag möter chefer i bataljonsstaben eller soldater ute på kompanierna – de är trygga i sin roll för att de har övat.

Modernare och vassare hemvärn

Stridslednings- och samverkansbefälet Anders Fastesson, normalt gymnasielärare i Göteborg,  ingår i ett av bataljonens insatskompanier som för dagen har uppgiften att bekämpa en fientlig granatkastargruppering som beskjutit flygplatsen. Han har lång erfarenhet av hemvärnet som han fick kontakt med redan i 15-årsåldern genom ungdomsverksamheten. Han lämnade hemvärnet ett tag på nittiotalet, men saknade bland annat livet i skogen:
– Sen jag kom tillbaka har det blivit väldigt spännande. Det har skett en professionalisering. Vi har bland annat fått bättre materiel och ökat ansvar.

Viktig del av helheten

Hemvärnet har fått allt viktigare uppgifter när det gäller försvaret och skyddet av Sverige, och ska kunna verka över hela konfliktskalan från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig.
– Hemvärnet är en naturlig del av en helhet där alla delar måste fungera för att Försvarsmakten ska kunna lösa de uppgifter vi fått av regering och riksdag, förklarar ÖB Sverker Göranson. En framgångsfaktor är integrationen mellan hemvärnsbataljonerna och de stödjande utbildningsgrupperna på förbanden, något som jag förstår fungerar bra mellan Hallands hemvärnsbataljon och Hallandsgruppen på Luftvärnsregementet.

Rekryteringen till hemvärnet har hittills gått bra, men det är en utmaning att nå hela vägen fram. Det handlar om drygt 20 000 personer.
– För mig ligger attraktionskraften i att jag får träffa många nya människor, får bra utbildning och möjlighet att utmana mig själv genom att vara med om lite annorlunda saker, säger Anders Fastesson. Är man bara öppen finns det nya utmaningar här!