Frivilliga specialister förstärker samband

Under övningen Northern Coasts 2013 har sambandscentralerna förstärkts med kvinnor ur Svenska lottakåren.

Agnetha Larsson, Malin Fornander och Ulrika Skogh är några av de lottor som förstärkt sambandsfunktionen under övningen Northern Coasts 2013. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

De ingår i ”STEXET” som står för stabs- och expeditionstjänst och är ett av de olika arbetsområdena inom övningen. Till STEXET kommer meddelanden från övande enheter som tas emot och fördelas enligt en sändlista.

– I den här övningen är det mer samband än expeditionstjänst då det är verkliga enheter som deltar. Motsatsen till verkliga enheter är när det är rena stabsövningar som exempelvis Viking och CJSE där vi också har deltagit, säger Agnetha Larsson som till vardags jobbar som massageterapeut och tillhör Nordöstra Skånes lottakår.

Tidigare utfördes den här typen av arbeten av värnpliktiga eller frivilliga.

– Numera är vi tillfälligt anställda som kommer in under en övning och gör jobbet, utöver de avtal vi har i grunden, säger Malin Fornander som själv har avtal med marinen och är medlem i Stockholms marinlottakår.

För att kunna jobba så här får man gå Svenska lottakårens utbildning i ledningsstöd och vill man lära sig mer finns utbildning för att jobba som internationell stabsassistent och då kan man bli aktuell för en sådan här övning. Lottorna på den här övningen har erfarenheter från andra övningar och får jobben genom sina utbildningar och nätverk.

– Det har gett mig ett stort kontaktnät som jag har stor nytta av, både civilt och militärt, säger Ulrika Skogh som tillhör Linköpings lottakår.

Bra samarbete

Jonas Jansson tillhör vanligtvis Tredje sjöstridsflottiljens stab och jobbar med bland annat ledningssystem. Under övningen är han dagchef för STEXET och för Lottorna. För Jonas är det första gången han sitter i en landssambandscentral och han tycker att det är ett väldigt lärorikt samarbete dem emellan.

– De är ju här för att de vill vara här, så det är jätteroligt att arbeta med dem, säger Jonas.

Svenska lottakåren har utbildningsansvar för exempelvis fältkock, underrättelseassistent och som nämnts ovan, stabsassistent. För att kunna delta på utbildningarna behöver man vara medlem i någon frivilligorganisation vilket innebär att även män har möjlighet att delta.