Försvarsmakten behöver alla typer av kompetenser

Mail från helgen behöver betas av, samtidigt planerar du in intervjuer i Enköping för blivande personal. Så kan en vanlig dag se ut för en civilanställd i Försvarsmakten.
– En del hade aldrig tänkt på Försvarsmakten som potentiell arbetsgivare, säger Amanda Hultkvist som deltog från Försvarsmakten vid mässan Career Days.

Av Försvarsmaktens 25 000 tillsvidareanställda har omkring 7 000 en civil tjänst. Det finns många yrken representerade hos oss. Bland annat ekonomi som Nils på bilden jobbar med. Foto: Michael Alestedt Finta
Amanda visar två besökare Försvarsmaktens webbplats där de hittar lediga tjänster i Försvarsmakten. Foto: Michael Alestedt Finta

Under fredagen och lördagen den 13-14 september, ansvarade Försvarsmaktens HR-centrum för en monter under mässan Career Days i Stockholm. Huvudsyftet var att lyfta fram den civila tjänstgöringsformen i Försvarsmakten. Personal med olika bakgrunder var representerade, ekonomer, handläggare, yrkesinformatörer med mera.
– Det var många som besökte vår monter, en del hade aldrig tänkt på Försvarsmakten som potentiell arbetsgivare medan andra regelbundet bevakar våra annonser. Det kändes roligt att kunna bemöta båda kategorierna och förtydliga vad det innebär att jobba hos oss, säger HR-specialist Amanda Hultkvist från HR-centrum.

De flesta företagen som också stod på mässan kunde boka in intressanta individer för intervju med detsamma. Eftersom Försvarsmakten har direktiv, där den sökande måste söka lediga tjänster på webbplatsen var det viktigt knyta en god kontakt med besökarna och hänvisa dem till hemsidan. Till hjälp för att knyta kontakten användes QR-läsare, som kunde skanna besökarnas biljetter. För att sedan skicka ut intressant underlag.

– Försvarsmakten behöver alla typer av kompetenser, även de som utbildas utanför myndigheten, Jag själv använder kunskapen både från min civila utbildning och den jag fått från Försvarsmakten för att exempelvis sköta rekryteringar och intervjuer för blivande Försvarsmaktsanställd personal, säger Amanda.