Svenskt örlogsbesök i Ryssland

I helgen genomförde Fjärde sjöstridsflottiljens minröjningsfartyg HMS Koster och HMS Ven ett örlogsbesök i Sankt Petersburg.

Minröjningsfartygen HMS Koster och HMS Ven genomförde örlogsbesök i Sankt Petersburg. Foto: Försvarsmakten
Värdfartyget, korvetten Machatjkala, ska snart ingå i kaspiska flottiljen. Foto: Försvarsmakten

Besöket, som utgör en del av den bilaterala rysk-svenska arrangemangsplanen, var ett svarsbesök för den ryska korvetten Steregushchys besök i Stockholm, tidigare i år.

Minröjningsfartyget HMS Koster och HMS Ven förtöjde vid Angliyskaya Naberezhnaya under lördagen. 

I besöket ingick bland annat officiella besök, mottagningar och guidade turer. Dessutom genomfördes ett mycket uppskattat utbyte mellan besättningarna på de svenska minröjningsfartygen och besättningen på värdfartyget korvetten Machatjkala. 

– Jag är mycket nöjd med arrangemanget och den respons vi fick från rysk sida. Besöket rönte stort intresse från såväl media som allmänheten. Många Sankt Petersburgs-bor köade på kajen när vi hade fartygen öppna för allmänheten under några timmar, säger Jonas Wikström, chef Fjärde sjöstridsflottiljen.