Medaljceremoni för omstruktureringsstyrkan

I ett strålande solsken fick anhöriga, vänner och kollegor hälsa omstruktureringsstyrkan välkomna tillbaka till Sverige i samband med deras medaljceremoni. Medaljerna delades ut av general Anders Brännström.

Foto: Johan Sjödin/Försvarsmakten
General Anders Brännström delade ut medaljer och tackade personligen alla deltagare. Foto: Johan Sjödin/Försvarsmakten
Efter ceremonin var det många glada och lyckliga återseenden bland anhöriga, vänner och kollegor. Foto: Johan Sjödin/Försvarsmakten

– Nu kan ni alla titulerar er utlandsveteraner, sa Anders Brännström. Men det är inte bara ni som gjort en insats som ska ha ett stort tack, utan vi från Försvarsmakten vill också rikta ett särskilt tack till er anhöriga.

Styrkans uppgift har varit att modifiera en av de svenska camperna, camp monitor. Den har förändrats för att fylla afghanernas behov. Bland annat har svensk utrustning tagits hem och ersatts med utrustning som är enklare att underhålla. Innan styrkan lämnade Afghanistan överlämnades camp monitor till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Enbart för att missionen nu är formellt avslutad betyder det inte att allt efterarbete är avslutat. Inom det första halvåret kommer de att ha en återträff. Syftet med den återträffen är att Försvarsmakten ska kunna ha kontakt med de som varit iväg och se om det finns de som är i behov av stöd. Ett annat syfte med återträffen är att behålla det goda kamratskapet som uppstår inom förbandet.

Johan Sjödin