Hemkomstsamtal ombord på HMS Carlskrona

Försvarsmakten har en skyldighet att följa upp den personal som har deltagit i internationella insatser. Ombord på HMS Carlskrona finns fem personer från Försvarsmaktens HR-centrum för att genomföra hemkomstverksamheten ombord.

Personalen från HR-Centrum ombord på HMS Carlskrona. Från vänster, Andreas Jansson, samtalsledare Thomas Filipsson, Caroline Jansson, Anna Näreby och samtalsledare Niklas Gadd. Foto: Anders Kallin/Försvarsmakten

HMS Carlskrona har just avslutat sin insats i EU:s marina operation utanför Somalias kust. Som en förberedelse för hemkomsten till Sverige genomför personalen från HR-centrum en föreläsning om mental hälsa. Besättningen genomför också i grupp eller enskilt ett hemkomstsamtal med de samtalsledare som också finns ombord. Metoden att genomföra hemkomstverksamheten ombord är unik och personalen från HR-centrum ser flera fördelar med det.

– Fördelarna är många med att träffa personalen ombord under tiden mellan ”insatsläge” och ”hemmaläge”. En är att individen fortfarande har en klar bild av vad han eller hon har varit med om under insatsen, säger Andreas Jansson psykolog från HR-centrum.

Under insatsen har även en så kallad hälsologg förts ombord. Det är ett nytt verktyg för att en gång i veckan följa upp en grupps eller individs mentala hälsa under en insats. Metoden med hälsologgen har därför fungerat som ett verktyg för förbandsledningen att regelbundet kunna följa upp personalens statuts för att tidigt kunna vidta åtgärder.

Erfarenheterna från användandet av hälsologgen och genomförandet av hemkomstverksamheten ombord kommer att användas för att förbättra arbetet med hemkomstverksamhet för kommande internationella insatser i Försvarsmakten.

Anders Kallin