Förväntan i luften vid inryck

– Vi är förväntansfulla och glada att vara här, säger Jenny Collin, en av ett hundratal nyinryckta kadetter till höstens specialistofficersutbildning på Militärhögskolan i Halmstad.
Nytt för i år är att erfarna anställda soldater och sjömän deltar i del av utbildningen för att yrkesutvecklas till specialistofficerare.

Ett hundratal kadetter ryckte in till specialistofficersutbildning vid Militärhögskolan i Halmstad under måndagen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Jenny Collin och Erik Magnusson ser fram emot utbildningen och ett utvecklande yrke som specialistofficer. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Automatkarbin Ak 5C förvaras säkert i vapenkassuner. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Totalt i landet har närmare 240 kadetter ryckt in till specialistofficersutbildning (SOU) vid sex olika skolor i Försvarsmakten. Av dessa genomför närmare 40 anställda soldater och sjömän en anpassad specialistofficersutbildning (ASOU).

Utveckla sig själv och andra

– Efter fyra år i Försvarsmakten, först som värnpliktig och sen anställd soldat, vill jag utveckla mig, berättar Erik Magnusson från Ledningsregementet. Jag vill ha nya givande arbetsuppgifter och mer ansvar. 
Det är särskilt den kommande ledarskapsutbildningen och instruktörsrollen som lockar:
– Jag vill sprida min kunskap och erfarenhet vidare så att andra kan lösa sina uppgifter bättre, förklarar han.

Kurskamraten Jenny Collin har redan erfarenhet av pedagogiskt arbete. Hon har valt en framtid i Försvarsmakten istället för att fortsätta att jobba som gymnasielärare:
– Jag tror att jag får en chans till mer personlig utveckling i Försvarsmakten, förklarar hon. Men det handlar också om att få vara med och utveckla verksamheten och andra människor. Dessutom, vilket är det främsta skälet för mig, är det här ett sätt engagera sig för demokrati och mänskliga rättigheter i världen.

Startskottet har gått

För kadetterna i Halmstad startar nu fyra månaders utbildning i bland annat ledarskap, pedagogik, krigsvetenskap, folkrätt och fysiskt stridsvärde vid MHS H. Därefter väntar minst ett års befattningsutbildning vid Luftstridsskolan (LSS), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) eller Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FM UndsäkC) för de kadetter som går den ordinarie specialistofficersutbildningen.

Yrkesutveckling på försök

Kadetterna på den anpassade specialistofficersutbildningen kan generellt sett tillgodoräkna sig minst en termins utbildning tack vare sin tidigare erfarenhet som soldat eller sjöman. 
– Hur mycket kortare utbildningen blir varierar beroende på vilken utbildningsinriktning man går, förklarar Claes Bergström, Militärhögskolan i Halmstad.

Den anpassade specialistofficersutbildningen genomförs på försök fram till 2015. Syftet är att utvärdera i vilken utsträckning det man lärt sig som soldat och sjöman under minst fyra år i Försvarsmakten kan ersätta formell skolutbildning.

– Jag tycker att det är bra att möjligheten finns att gå en förkortad utbildning, säger Erik Magnusson.  För mig hade det inte varit intressant att gå den ordinarie utbildningen i ett och ett halvt år med tanke på den erfarenhet jag redan har. Att gå den anpassade specialistofficersutbildningen känns för mig som ett konkret och bra sätt att utveckla sig!

Charlotte Pettersson