Ett förband, tre GMU

Runt om i Sverige ryckte i veckan förväntansfulla rekryter in för att genomföra den tre månader långa grundläggande militära utbildningen (GMU). Amfibieregementet är ett av många förband som för närvarande bedriver utbildning, dock genomför förbandet den på tre platser, på Berga, söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland. Anledningen till det är helt enkelt förbandets geografiska spridning.

Efter att ha hämtat utrustning, började utbildningen för rekryterna på allvar Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

I Göteborg är det GMU-kompaniet tillhörande Försvarsmedicinska centrum som är sammanhållande för utbildningen, men utbildningen bedrivs i huvudsak av personal tillhörande amfibiebevakningsbåtkompaniet och säkerhetskompani sjö.

Stort intresse för GMU

– Alla som var föranmälda att genomföra utbildning ställde in sig i måndags, det dök till och med upp en extra som inte var kallad, så intresset att genomföra GMU är stort. Vi ser fram emot att utbilda ett nytt gäng. Vi hoppas självklart på att så många som möjligt efter genomförd och godkänd utbildning, väljer att ta anställning hos oss då vi har ett stort behov av att anställa mer personal till både amfibiebevakningsbåtkompaniet och till säkerhetskompani sjö. Självklart är rekryter som genomför utbildning på andra förband välkomna att söka sig till oss, även andra, sa plutonchefen, fanjunkare Mats Gustafsson

Rekryterna i Göteborg fick storbesök redan tredje dagen in på sin utbildning. Försvarsministern Karin Enström träffade killarna och tjejerna under några timmar och passade på att samtala med dem, ett uppskattat besök.

På Gotland påbörjade 23 stycken varav 6 är gotlänningar, sin utbildning mot nationella skyddsstyrkan, det vill säga de planeras in mot hemvärnsuppgifter. Förhoppningen är att huvuddelen väljer att fortsätta sin verksamhet inom hemvärnet efter genomförd utbildning.

Stor andel kvinnor

Totalt utbildar Amfibieregementet cirka 215 rekryter på de tre platserna, ingen ovanlig siffra, men ovanlig så till vida att andelen kvinnliga rekryter är större än tidigare. Det ledde också till ett visst medialt intresse. Försvarsmakten har under många år aktivt arbetet med värdegrunds- och jämställdhetsfrågor i syfte att bli och vara en bra arbetsgivare. Detta är ett levande arbete och som ständigt utvecklas, men det har med all säkerhet bidragit till den ökade andelen kvinnliga sökande självklart tillsammans med att ett spännande och givande arbete.

Kristina Swaan