221:a kursen rycker in på Karlberg

Måndagen den 12 augusti började utbildningen på Militärhögskolan Karlberg för kadetterna på den 221:a kursen i obruten följd. Det är cirka hundratalet kadetter från flyg-, sjö- och markstridskrafter som skall genomföra den tre år långa utbildningen till officer.

Hundratalet förväntansfulla blivande kadetter köade för inskrivning till Militärhögskolan Karlberg på måndagsförmiddagen. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Bland kadetterna fanns Anna Olsson Bredin, 22 år från Sundsvall och Felix Dahlström också 22 år, bägge fulla av förväntan när de på måndagen ryckte in i ett soldränkt augustiväder och fick svara på frågorna om vad det var som lockade med Militärhögskolan Karlberg och att bli officer. 
– Jag ser fram emot att leda folk och vara chef. Det har mognat fram under tiden jag varit aktiv inom Försvarsutbildarna och Hemvärnet, sa kadett Anna Olsson Bredin.
– Jag ser fram mot att leda folk samt att i en framtida få göra utlandstjänst, replikerade kadett Felix Dahlström.

Vad ser du fram emot på Karlberg?   
– Jag ser mig en seriös utbildning och en positiv utvecklingskurva för mig som person. Dessutom tror jag att det kommer att bli roligt och givande, sa kadett Dahlström. 
–Jag ser fram mot att utvecklas som individ och att jag kommer ut efter examen väl förberedd för yrket.

Vad är ditt mål efter examen? 
–Viktigast är att man får jobba med det som är intressant och viktigt. Pengar är inte allt i livet, konstaterade kadett Olsson Bredin.

Kadetterna inleder nu sin utbildning med preparandveckor där de ska hämta och bekanta sig med utrustning, få information om skolan och göra ett antal utbildningskontroller för att veta om det behöver göras några kompletteringar i deras militära utbildning för att kunna genomföra officersprogrammet.

Den tredje veckan är det dags för en övning som kallas Ledarskap och självkännedom (LOS) som genomförs i fält. Under LOS:en är avsikten att kadetterna ska öka sin självkännedom. Det sker genom att kadetterna inledningsvis tillbringar ett dygn ensamma ute i skogen. De har tillgång till enmanstält, sovsäck och mat så meningen är inte att övningen ska vara fysiskt ansträngande, avsikten är att de ska vara ensamma med sina tankar och reflektera över sitt val varför de har valt att utbilda sig till officerare. Arbetet som officer är inte ofarligt och kan medföra tjänstgöring i krigshärjade områden eller vid katastrofer i Sverige.  Under andra dygnet diskuterar de sina tankegångar från första dygnet tillsammans i grupper.  Diskussionerna kommer naturligtvis att beröra deras tankar från ensamdygnet, vilket gör att det ofta blir djupa och allvarliga samtal.

Efter detta övergår utbildningen till att bli de mera teoretiska delarna på Karlberg under Försvarshögskolans ledning. 

Torbjörn F Gustafsson