Tid för eftertanke

Många i den svenska Afghanistanstyrkan funderar mer på de andliga djupa livsfrågorna under missionstiden. Då finns förbandspastorn Igge där som ett stöd och bollplank.
– Jag känner att jag gör en insats. Många kommer för att prata. De vet också att jag har en osviklig tystnadsplikt, säger han.

Gudstjänst pågår i det lilla kyrkorummet i CNL. Förbandspastor Igge predikar om kärlek och goda tankar. Foto: Mats Laggar
Inför gudstjänsten ser Igge till att stämningen i rummet blir den rätta. Foto: Mats Laggar
Ett besök i kyrkan på campen ger ett välkommet avbrott i vardagen för många soldater. Foto: Mats Laggar

Varje söndag klockan åtta på kvällen klingar förbandspastor Igge eller den finske kollegan på klockan utanför kyrkokapellet i den svenska basen CNL i Afghanistan. Inne i kyrkan väntar församlingsmedlemmarna.

– Jag är glad över att så många vill vara med på våra gudstjänster. I snitt har vi ett 20-tal deltagare varje gång. Det är mycket bra. Många av dem går inte regelbundet i kyrkan. Här gör de det. Jag tror att det beror på att de har mer tid för det än hemma, det ger också ett avbrott i ”vardagen”, samt att det är lätt att slinka in, det är mer lättillgängligt än hemma, säger Igge.

Han tror att verksamheten är uppskattad.
–Det känns i alla fall så för mig som präst. Jag pratar mycket med soldater om frågor som berör dem. De som tar kontakt med mig mår mycket bra av att bara kunna ”snacka av” sig. Det händer minst en gång i veckan. Jag är den som har tid för att ta hand om den här delen av friskvården. Soldaterna vet också att jag som präst inte för något vidare till någon annan. Det stannar oss emellan. Att soldaterna har den här möjligheten till samtal tror jag är något mycket bra för dem och deras välbefinnande, säger han.

Förutom söndagsgudstjänst, aftonbön på torsdagar och andrum och samtal på måndagar kan kyrkan på CNL i stort sett utföra alla de ceremonier som kan utföras hemma i Sverige.
–Rent teoretiskt kan jag viga par här. Det har inte hänt tidigare, vad jag vet. Men jag vet att vi har konfirmerat förbandsmedlemmar och även döpt soldater som inte varit döpta tidigare, säger Igge.

Mats Laggar