Soldater ständigt på vakt

Det är en varm sommardag och många på regementets olika funktioner passar på att ta semester. Men en enhet som alltid är bemannad är P 7:s vaktpluton. 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året håller vakten koll på såväl regementet som andra militära objekt i närområdet.

Från vänster: Alexander Vikner, Ted Weirum och Josef Novak. Foto: Karl Bendroth
Soldaterna övar på skjutvallen. Foto: Karl Bendroth

Just den här dagen har några av vaktsoldaterna tagit sig till skjutbanan för att utbilda sig i instinktivskytte med pistol. Varje soldat har varsin halvfigur och två helfigurer för övningen som varieras i avstånd mellan tre, sex och nio meter.

Vakttjänsten har de senaste åren genomgått en förändring från att ha varit bemannad med värnpliktiga, till att ha roterat på soldater från regementets kompanier, för att sedan i mars i år vara en pluton anställda vaktsoldater.
Josef Novak är en av dem och han är nöjd med sin befattning. 
– Jag sökte tjänsten direkt efter att jag hade genomfört den grundläggande militär utbildningen (GMU) och fick den. Även om jag kanske inte alltid kommer att stanna vid befattningen som vaktsoldat så känns det som ett bra steg. Arbetstiderna gör dessutom att jag även kan studera vid sidan av jobbet, säger han.
Vaktsoldaterna är uppdelade i olika ”vaktlag” vilket gör att soldaterna jobbar mer intensivt under en period för att sedan ha en längre period av ledighet. Tjänsten kan därför vara attraktiv för de som har barn, eller som Josef, studerar vid sidan av sitt arbete.

Samverkan med andra myndigheter

Insatschef Timo Martinsson menar att även om de huvudsakliga uppgifterna främst består i att upprätthålla beredskap så handlar även en stor del av uppgifterna om att hjälpa besökare att komma rätt och andra praktiska uppgifter.
Att upprätthålla säkerheten för militära intressen och skyddsobjekt i hela Skåne är en stor uppgift där regementet får hjälp av andra myndigheter.
– Vi har en god kontakt med polisen och har dessutom många likheter i hur vi gör en insats, säger Timo Martinsson.
På skjutbanan har det varit snabbhet och precision som har varit i fokus. Vid en signal har soldaterna snabbt dragit sina vapen och skjutit. Efter varje omgång markeras träffarna på figurerna och insatschefen ger feedback medan julisolen skiner på soldaterna och de gör sig redo för nästa skjutning.

Karl Bendroth