Marsch uppmärksammar veteraner

Vi når initiativtagaren Lars-Göran Nyholm på en knastrig mobiltelefon när han och ett antal kamrater är på väg in i Varberg. Fredsbaskermarschen har både väckt mycket uppseende och förenat veteraner i alla åldrar sedan den startade i Ystad den tredje juli.

Den 19 juli beräknas sista etappen gå av stapeln från Göteborg till Hindås. Foto: Foto: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Initiativtagaren Lars-Göran Nyholm under ett av marschpassen. Foto: Foto: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
– Folk kommer fram och undrar om hur det är att tjänstgöra utomlands, säger Lars-Göran Nyholm. Foto: Foto: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Det finns ett behov för veteraner att mötas och känna gemenskap. Foto: Foto: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

– Det känns äntligen som att allmänheten har fått upp ögonen för veteranfrågan. Det främsta syftet var att sälja symbolen Gula bandet, överskottet går till den kamrathjälp som Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna förestår.

Men marschen har gett mer än så. Det finns helt klart ett behov för veteraner att mötas och dela upplevelser. Det blir det mycket tid för det under marschpassen och ceremonierna. Lars-Göran Nyholm säger också att marschen möjliggjort spontana möten med allmänheten.

– Folk kommer fram och undrar om hur det är att tjänstgöra utomlands. Eftersom deltagarna har erfarenheter från Sveriges alla insatsområden i modern tid så blir svaren också olika, säger Lars-Göran Nyholm, som själv har erfarenhet från Libanon och Saudiarabien.   
Media har visat stort intresse för Fredsbaskermarschen. Lars-Göran Nyholm berättar vidare:

– Ja, säg de medier som vi inte haft kontakt med. Ett exempel är Sveriges Radio som kontinuerligt ringt upp oss och uppdaterat lyssnarna om vad som händer längs vägen. 

Försvarsmakten gav sin erkänsla

Den 12 juli invigde Försvarsmakten ett nytt informationscenter i Halmstad. I samband med det genomfördes också en kransnedläggning vid Halmstads veteranmonument där tal hölls av Lars-Göran Nyholm samt Anders Stach, chef för Försvarsmaktens veteranavdelning. Ca 200 personer deltog i samlingen. Fanvakt ur Halmstad garnison samt chefen för Luftvärnsregementet, överste Stefan Jönsson deltog för att visa Försvarsmaktens erkänsla.

Daniel Sandberg arbetar vid Veteranavdelningen och deltog även han under ceremonin.

– Försvarsmakten har samarbetsavtal med fyra olika frivilligorganisationer som har till uppgift att stödja veteraner och deras anhöriga. Vi är mycket positiva till det initiativ och arbete som Lars-Göran Nyholm från Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har lagt ned under den här marschen, avslutar Daniel Sandberg.

Klicka på länken för att se ett videoklipp från marschen (nytt fönster).