Jubilaren blickar framåt

Den 1 juli är det på dagen 50 år sedan flottiljen fick flottiljstatus, trots att ett embryo till dagens flygflottilj skapades redan under brinnande krig 1941. Kungliga Norrbottens flygbaskår sattes upp 1 juli 1941, det vill säga 22 år tidigare.

1 juli 1963 genomfördes en ceremoni när F 21 fick flottiljstatus. Foto: Försvarsmaktens arkiv
Tunnan var ett av de flygplan som flottiljen disponerade under jubileumsåret 1963. Foto: Försvarsmaktens arkiv

Redan från starten baserade tillfälliga flygförband från hela flygvapnet på Kallaxheden, därefter har vi befunnit oss i ständig utveckling. I dag, 72 år senare, baserar inte bara svenska flygvapnet här – vi är med och utvecklar det nordiska samarbetet tillsammans med Finland och Norge.

– Med våra unika förutsättningar har vi som mål att utveckla flottiljen som nationellt och internationellt övningscentrum, säger Fredrik Bergman, flottiljchef.

Redan 2002 genomfördes första steget i det nordiska samarbetet med flygövningen Arctic Fighter Meet, AFM, som var ett divisionsutbyte med flygflottiljen Lapin lennosto från Rovaniemi. Övningen skedde med Luleå som bas.

År 2009 tecknas ett samarbetsavtal för Cross Border-övningar med Sverige, Norge och Finland. Sedan dess har samarbetet fördjupats ytterligare till att i år genomföra 40-talet samövningar.

Personalförsörjning i fokus

Det har skett stora förändringar inom Försvarsmakten under denna tid. Bland annat har värnplikten lagts vilande och nu har förbanden anställda soldater, både kontrakterade och tidvis tjänstgörande.

– Vi är mitt inne i en samhällsreform där vi som arbetsgivare har en stor utmaning med personalförsörjningen. För mig som flottiljchef är det viktigt att både behålla vår kompetenta personal och rekrytera ny, säger han.

Försvarsmakten är den femte största arbetsgivaren i länet. Ett nära samarbete med övriga samhället är av stor vikt då de soldater som är anställda i Försvarsmakten tjänstgör maximalt tolv år.

– Att arbeta inom Försvarsmakten är meriterande. Unga medarbetare som utbildar sig, tar anställning och tjänstgör som soldat hos oss är mycket kvalificerade medarbetare, säger han.

Det är av stor vikt att finna former för samarbete med näringslivet för den nya yrkeskategorin, de tidvis tjänstgörande soldaterna.

– Då utvecklas inte bara Försvarsmakten, utan även individen och deras arbetsgivare. Lyckas vi med det kan vi fortsatt vara en av de största arbetsgivarna i regionen, avslutar Fredrik Bergman.

Louise Levin